Spotkanie z międzynarodowymi przewoźnikami drogowymi

Spotkanie z międzynarodowymi przewoźnikami drogowymi

W dniach 27 i 28.06.2013r. w Białymstoku i Białej Podlaskiej, wspólnie ze ZMPD w Polsce, zorganizowane zostały kolejne spotkania przedstawicieli polskich i białoruskich służb celnych z przewoźnikami wykonującymi międzynarodowe przewozy drogowe.

Podczas spotkania w Białymstoku omówiono między innymi problematykę dotyczącą przyśpieszonej odprawy pojazdów bez ładunku, wymogów dotyczących stosowania odprawy czasowej oraz dwustronnego respektowania pomiarów wagi i wymiarów pojazdów dokonywanych na przejściach granicznych przez polskie i białoruskie służby celne.

Tematem dyskusji były również kwestie związane z opłatami wymaganymi przy przekraczaniu granicy, zasadami postępowania z dokumentami CMR przez polskie i białoruskie służby celne oraz dokumentacją niezbędną przy imporcie towarów.

Po zakończeniu części teoretycznej szkolenia uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami dokonywania kontroli na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy.

Spotkanie w Białej Podlaskiej w którym uczestniczyli członkowie białoruskiego stowarzyszenia przewoźników BAMAP, miało na celu wyjaśnienie pojawiających się problemów oraz wątpliwości związanych z przekraczaniem granicy polsko-białoruskiej w zakresie przepisów celnych, obowiązującego w Polsce prawa o ruchu drogowym oraz przepisów dotyczących czasu pracy kierowców.

Funkcjonariusze celni zapoznali białoruskich gości z formalnościami celnymi przy wjeździe i wyjeździe z terytorium Polski, zwracając uwagę na wymagane dokumenty i obowiązki przewoźnika. Na przykładzie Oddziału Celnego w Koroszczynie celnicy omówili czynności kontrolne związane z przekraczaniem granicy. Na prośbę gości z zagranicy funkcjonariusze odnieśli się też do kwestii związanych z odprawą czasową w Unii Europejskiej oraz przewozem wykonywanym pojazdami ponadnormatywnymi. W czwartkowym spotkaniu z przewoźnikami udział wziął również przedstawiciel Inspekcji Transportu Drogowego, który wyjaśniał problemy dotyczące m.in. błędów w zezwoleniach na międzynarodowy przewóz towarów.

Akcentem urozmaicającym pobyt białoruskich przewoźników w Polsce była możliwość bezpośredniego przyjrzenia się pracy granicznego Oddziału Celnego w Koroszczynie - największego oddziału celnego towarowego na granicy polsko-białoruskiej oraz wewnętrznego Oddziału Celnego w Białej Podlaskiej.


4trucks.pl / Służba Celna