Konferencja Naukowa - 14 grudnia 2012 r.

Konferencja Naukowa - 14 grudnia 2012 r.

Modelowanie procesów i systemów logistycznych.

Katedra Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego wraz Katedrą Polityki Transportowej oraz Zakładem Transportu Międzynarodowego i Spedycji IHZ organizuje 14 grudnia 2012 roku Konferencję Naukową pt. Modelowanie procesów i systemów logistycznych.

Będzie to już trzynaste spotkanie naukowców i praktyków logistyki, mające na celu prezentację logistycznych metod i narzędzi zwiększania efektywności działalności usługowej, handlowej oraz produkcyjnej.

Uczestnikami spotkania będą pracownicy naukowi czołowych w dziedzinie logistyki polskich ośrodków akademickich, instytutów badawczych, przedstawiciele Rządu RP i administracji samorządowej różnego szczebla oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://logistyka.univ.gda.pl/


4trucks.pl / Katedra Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego