O automatyzacji na Kongresie Modern Warehouse 2012

O automatyzacji na Kongresie Modern Warehouse 2012

W dniach 14-15 listopada odbędzie się Kongres Modern Warehouse 2012, wydarzenie skierowane do praktyków logistyki i gospodarki magazynowej.

Kongres ma na celu stworzenie platformy do dyskusji na temat praktycznych aspektów zarządzania funkcjonowaniem magazynu i przedstawienie propozycji rozwiązań konkretnych problemów. Jednym z prelegentów, prezentujących najnowsze osiągnięcia w branży intralogistycznej będzie Piotr Szekiełda z firmy STILL Polska, który poruszy zagadnienie automatyzacji.

- Samobieżne wózki widłowe z powodzeniem pracują w europejskich magazynach, chcemy przekonać także polskich przedsiębiorców do tej inwestycji. Korzyści, zarówno ekonomiczne, jak i w zakresie wzrostu efektywności logistyki, dostrzegalne są bardzo szybko. Zautomatyzowany magazyn jest bezpieczniejszy dla pracowników i sprzętu, a poniesione nakłady zwracają się, bowiem ogranicza się kosztowną pracę człowieka oraz koszty związane z eksploatacją budynku. Co jednak najważniejsze, same procesy logistyczne są bardziej efektywne i nieobarczone ryzykiem błędów - mówi Piotr Szekiełda.

Podczas prelekcji zaprezentowany zostanie mechanizm działania automatycznych wózków STILL pracujących w oparciu o technologię czujników magnetycznych, nitki indukcyjnej lub dzięki nawigacji laserowej. Przedstawione zostaną także możliwości konkretnych modeli wózków: wysokiego podnoszenia do komisjonowania MX-X/MX-Q, techniki magazynowej FM-X, komisjonowania pionowego EK-X, wysokiego podnoszenia do prowadzenia ręcznego EGV-S i EXD-SF oraz ciągnika CX-T. Różnorodność oferty sprawia, że wózki STILL sprawdzą się w różnorodnych branżach i zastosowaniach. Co istotne, wszystkie modele mają możliwość pracy także w trybie manualnym. Wykład obejmuje także przykłady praktycznych wdrożeń poparte analizą ich efektywności.

- Zdajemy sobie sprawę, że żadna firma nie chce pełnić roli "poligonu testowego" dla innowacji proponowanych przez branżę, dlatego możliwość bezpośredniego dialogu jest niezwykle cenna. Nasza obecność na Kongresie Modern Warehouse 2012 to nie tylko okazja do zaprezentowania naszych propozycji rozwiązania problemów, z którymi specjaliści i dyrektorzy ds. logistyki borykają się na co dzień, ale także na poparcie ich przykładami wdrożeń w praktyce oraz rzetelnej dyskusji na temat opłacalności inwestycji w konkretnym przedsiębiorstwie. To także możliwość zdobycia cennych uwag odbiorców naszych usług - dodaje Piotr Szekiełda.


4trucks.pl / STILL Polska