Na dobry początek TRANSEXPO

Na dobry początek TRANSEXPO

Konferencja Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej

W tym roku targi TRANSEXPO zgromadzą ponad 140 wystawców z 12 krajów Tradycyjnie dzień przed rozpoczęciem Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego, 9 października, odbyła się konferencja zorganizowana przez jednoczesnego współorganizatora wystawy TRANSEXPO - Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej.

W tym roku spotkanie odbyło się pod hasłem "PTx2 - Strategia UITP dla komunikacji publicznej w polskich uwarunkowaniach". Tematyka ta wychodzi naprzeciw ogłoszonej w czerwcu 2009 r., przez Międzynarodową Unię Transportu Publicznego strategii, która założyła ambitny cel dla światowego sektora komunikacji publicznej podwojenia do 2025 roku udziału rynku transportu publicznego w przewozach ogółem. Do podstawowych czynników niezbędnych dla utrzymania miast w dobrej kondycji zaliczono m.in.: wolę polityczną rządu i samorządów lokalnych, inteligentne planowanie urbanistyczne, zachowanie właściwej równowagi pomiędzy ilością prywatnych samochodów, transportem publicznym, potokiem pieszych i rowerzystów, dobre warunki pracy oraz dynamiczny sektor transportu publicznego.

transexpo 2012

Wokół tych właśnie zagadnień koncentrowała się konferencja, pokazując drogę i sposoby włączenia się Polski do realizacji założeń strategii przy jednoczesnym zachowaniu specyfiki i możliwości naszego kraju.


4trucks.pl / Targi Kielce