ZMPD: Na zjeździe w Roskoszy o zezwoleniach

ZMPD: Na zjeździe w Roskoszy o zezwoleniach

Ponad 500 przedstawicieli branży zjechało 15 czerwca do Roskoszy na XIII Zjazd Przewoźników Polskich.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Parlamentu, władz samorządowych i administracji rządowej, między innymi: Stanisław Żmijan, wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP; Andrzej Bogdanowicz, dyrektor Departamentu Transportu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej; Mirosław Sienkiewicz, dyrektor Izby Celnej w Białymstoku; przedstawiciele WITD, Służby Celnej, Straży Granicznej oraz prezesi regionalnych stowarzyszeń przewoźników w Polsce.


Sesja plenarna i debata tegorocznego XIII Zjazdu Przewoźników Polskich przebiegała pod hasłem "Nowe bariery prawne i finansowe w transporcie drogowym pomiędzy Unią Europejską a Rosją". Dyskusję prowadzili: Aleksander Reisch i Sławomir Kostjan, przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady ZMPD.

W dyskusji padło wiele krytycznych uwag pod adresem Służby Celnej. Okazuje się, że pomimo czasochłonnych i drobiazgowych odpraw celnicy nie kasują Rosjanom zezwoleń - ani na przejściach granicznych, ani w izbach celnych. Ten brak koordynacji działań jest dla przewoźników niezrozumiały, tym bardziej, że kontrole ITD prowadzone od początku maja na byłym przejściu granicznym z Litwą, w Budzisku potwierdzają, że Rosjanie zwiększają swoją konkurencyjność poprzez wielokrotne wykorzystanie zezwoleń jednorazowych.

W programie XIII Zjazdu Przewoźników Polskich znalazł się również finał V edycji olimpiady "Transport - Cło - Spedycja". Jak co roku imprezie towarzyszyła prezentacja najnowszych pojazdów i firm świadczących usługi dla transportu. Sponsorem generalnym XIII Zjazdu była firma Magistral.

Organizatorem zjazdu były: Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Przewoźników oraz Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.


4trucks.pl / ZMPD