Transport na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Transport na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Europejski-kongres-gospodarczy-2012

Obraz europejskiego rynku przewozów cargo, transeuropejskie inwestycje infrastrukturalne, rynek przewozów czarterowych, cargo powietrzne, koleje pasażerskie, intermodal i centra logistyczne, infrastruktura drogowa, inwestycje na kolei.

Podczas IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego nie zabraknie dogłębnej analizy obszarów transportu, logistyki i infrastruktury. Największa impreza biznesowej Europy Centralnej już między 14. a 16. maja br. w Katowicach.

- Sektor transportu w Europie stanowi jej gospodarczy krwiobieg. Czy jako całość działa efektywnie? Podczas IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego wspólnie z branżowymi ekspertami spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, nakreślimy perspektywy i kierunki rozwoju, omówimy możliwości branżowej synergii, zastanowimy się gdzie szukać funduszy na realizacje inwestycji. Katowice przez trzy dni będą biznesowym sercem kontynentu - zapowiada Wojciech Kuśpik, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, prezes Grupy PTWP SA.

Podczas IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego reprezentanci sektora transportu kolejowego dyskutować będą m.in. o konkurencji na europejskim rynku przewozów cargo, integracji i tworzeniu jednolitego obszaru kolejowego w UE, modelach ekspansji zagranicznej narodowych przewoźników, kolei w aglomeracjach i jej atrakcyjności dla pasażerów oraz skutecznych modelach biznesowych przewoźników kolejowych w aglomeracjach.

Inne tematyczne debaty dotyczyć będą projektów infrastrukturalnych, obrazu unijnej polityki
w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej, stanu zaawansowania europejskiej sieci transportowej TEN-T w Polsce, pozycji Polski tle innych krajów UE i finansowania tego typu projektów, a także bezpieczeństwa i monitoringu zdarzeń drogowych oraz e-myta. Kongresowi goście spróbują znaleźć odpowiedź na pytanie, co będzie się działo z inwestycjami i rozwojem infrastruktury drogowej w Polsce po Euro 2012?
Agendę wydarzeń IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego wzbogacą również dyskusje poświęcone transportowi lotniczemu. Ich uczestnicy omówią branżę pasażerskich przewozów czarterowych, jej perspektywy rozwojowe i konkurencyjność, strategie rozwoju siatki połączeń lotniczych oraz szanse i zagrożenia rozwoju sektora lotniczych połączeń czarterowych.
Debacie poddany zostanie także stan sektora lotów cargo w Polsce i na świecie. Eksperci przeanalizują konkurencyjność portów lotniczych Europy Centralnej, kierunki rozwoju lotniczych przewozów towarowych, potencjał polskiego rynku w kontekście ekspansji w Europie, a także rolę i funkcje portu lotniczego w transporcie cargo.
Ostatnia z kongresowych sesji dedykowanych transportowi i infrastrukturze poświęcona będzie centrom logistycznym oraz transportowi intermodalnemu. Jej trzon merytoryczny stworzy analiza kierunków przepływu towarów w Europie w kontekście europejskiej sieci centrów logistycznych. Omówiona zostanie rola operatorów logistycznych oraz rozwiązań organizacyjnych i technicznych
w ich sprawnym funkcjonowaniu. Ponadto debacie poddane zostaną możliwości synergii portów morskich, śródlądowych i terminali kontenerowych oraz kierunek ewolucji centrów logistycznych i ich miejsce w łańcuchu logistycznym.

W sesjach tematycznych (transport, logistyka, infrastruktura) IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego wezmą udział m.in.: Wojciech Balczun, prezes Zarządu PKP Cargo; Krzysztof Banaszek, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Rafał Baniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa; Andrzej Dąbrowski, prezes Zarządu OLT Express; Janusz Jarosiński, prezes Zarządu, dyrektor naczelny Zarządu Morskiego Portu Gdynia; Konrad Jaskóła, prezes Zarządu, dyrektor generalny Polimex-Mostostal; Rafał Jurkowlaniec, marszałek Województwa Dolnośląskiego; Ofer Kisch, dyrektor regionalny na Europę Środkową i Wschodnią Lufthansy; Piotr Kohmann, dyrektor generalny na Polskę i Ukrainę FIEGE; Małgorzata Kuczewska-Łaska, prezes Zarządu, dyrektor generalna Przewozów Regionalnych; Marc Le Bozec, prezes Zarządu, dyrektor Generalny ID Logistics Polska; Janusz Malinowski, prezes Zarządu PKP Intercity; Michał Marzec, dyrektor Lotniska im. F. Chopina w Warszawie; Adam Matusiewicz, marszałek Województwa Śląskiego; Andrzej Massel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej; Zbigniew Mączka, wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego; Bogusław Ney, prezes Zarządu Cargosped; Andrzej Patalas, prezes Zarządu Autostrady Wielkopolskiej; Olivier Pease, Managing Director CEA, North Europe Regional Business, Alstom Transport z Franji; Krzysztof Szymborski, prezes Zarządu Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego; Artur Tomasik, prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego; Wojciech Trojanowski, członek Zarządu Strabag oraz Lech Witecki, p.o. dyrektora Generalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress - EEC), największa impreza biznesowa w Europie Centralnej odbędzie się między 14. a 16. maja w jedenastu katowickich lokalizacjach. Trzy kongresowe dni wypełnią liczne debaty, spotkania, wydarzenia towarzyszące, w których weźmie udział około sześć tys. gości z całego globu.

4trucks.pl / Europejski Kongres Gospodarczy

 


facebook_100x100 twitter_logo youtube_logo