Nowe obowiązki samorządów w transporcie drogowym

Nowe obowiązki samorządów w transporcie drogowym

Drogi_PL_4truckspl_5

W dniu 22 lutego 2012 roku Zrzeszenie Międzynardowych Przewoźników Drogowych oraz Warmińsko - Mazurskie Zrzeszenie Przewoźników Drogowych w Olsztynie w uzgodnieniu z Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie, Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie oraz Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Olsztynie przeprowadziło konferencję zatytułowaną Nowe obowiązki samorządów dotyczące wydawania uprawnień dla przewoźników drogowych.


Spotkanie skierowane było do przedstawicieli organów uprawnionych do wydawania licencji na transport drogowy , oraz do przedstawicieli przedsiębiorstw pracujących w transporcie drogowym osób i rzeczy. Szczegółowa tematyka konferencji dotyczyła wejścia w zycie zmian prawnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE 1071, 1072, 1073 z 2009 roku, systemu VIATOLL, kontroli przedsiebiorstw.


Konferencja miała charakter panelowy. Prelegentami byli specjaliści zajmujący się na co dzień problematyką transportu drogowego. Wykłady poprowadzili przedstawiciel Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie. Moderatorem spotkania był Euzebiusz Jasiński Dyrektor Centralnego Ośrodka Szkoleń ZMPD w Polsce.


4trucks.pl / WITD Olsztynfacebook_100x100 twitter_logo youtube_logo