VI Forum Studentów Transportu i Logistyki TransLogistics 2010

VI Forum Studentów Transportu i Logistyki TransLogistics 2010

translogistics
W dniach 09-10 grudnia 2010 na Politechnice Wrocławskiej, już po raz szósty, odbędzie się konferencja TransLogistics. Skierowana jest ona przede wszystkim do studentów Transportu i Logistyki oraz pokrewnych kierunków, a także wszystkich osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z tej branży. Jest to doskonała okazja do wymiany wiedzy oraz do kontaktu z Firmami, które dzielą się swoimi praktycznymi doświadczeniami i są potencjalnymi przyszłymi pracodawcami.

Jako, że jest to już szóste Forum, zdobyło swoją markę wśród studentów, zatem każdego roku odwiedza nas około 100 osób z kilkunastu kół naukowych z uczelni z całej Polski. Każdorazowo wygłaszane referaty są zamieszczane w publikacji opatrzonej numerem ISBN, co wlicza się do dorobku naukowego studenta. Tradycyjnie już dwudniowa konferencja zachowała podział na dzień transportowy i logistyczny, a referaty będą dotyczyły poniższych zagadnień:

Transport:
- Porównanie transportu miejskiego wybranych miast w Polsce (lub zagranicą).
- Polityka zrównoważonego rozwoju na przykładzie polskich miast.
- Modernizacja infrastruktury transportowej w Polsce.
- Skutki zmian organizacyjnych w pasażerskich przewozach kolejowych.
- Nowoczesne rozwiązania w uspokajaniu ruchu.
- Konflikt w polskich przewozach pasażerskich.
- Usamorządowienie przewoźników kolejowych.

Logistyka:
- Komodalność transportu.
- Platformy logistyczne.
- Systemy informatycznego wspomagania łańcucha dostaw.
- Zarządzanie flotą transportową.
- Logistyki fakultatywne: sytuacje kryzysowe, służby ratownicze, służba zdrowia, turystyka,
imprezy masowe.
- Mechatronizacja procesów magazynowych.

Nowością w tym roku jest organizowany przed rozpoczęciem konferencji - wyścig komunikacją miejską. Jest to gra polegająca na odwiedzeniu charakterystycznych punktów we Wrocławiu korzystając wyłącznie ze środków komunikacji miejskiej w określonym czasie. Pozwoli to uczestnikom poznać nieco nasze miasto i wejść w atmosferę TransLogistics 2010.

http://www.galma.pl/KNL/