Truck & Business Day 2010

Truck & Business Day 2010

Truck-Busienss-day-2010

22 czerwca, w hotelu Nowotel Airport w Warszawie odbędzie się kolejna edycja imprezy dla przewoźników drogowych i menedżerów transportu drogowego. Podczas imprezy zostaną zaprezentowane rezultaty badania rynku transportowego Top500, w ramach którego zostało wyłonionych 500 najlepiej zarządzanych firm transportu drogowego operujących w Polsce.

Badanie wykonuje firma Data Group Consulting. Poza tym zostaną porównane zagadnienia prawne funkcjonowania jako przewoźnik i jako spedytor. Prelegenci opowiedzą jak pozyskiwać fundusze unijne na działalność transportową, a przedstawiciel Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przekaże garść wskazówek na temat rozliczania czasu pracy kierowców. Nie zabraknie szczegółowych informacji na temat szkoleń kierowców - tematu, który obecnie chyba najsilniej zaprząta głowy przewoźników drogowych. To tylko kilka przykładów tego o czym będzie mowa na Truck & Business Day.


PROGRAM KONFERENCJI:
Wyniki badania TOP 500 - najefektywniej zarządzane firmy transportowo-logistyczne
Transport finansowany ze środków unijnych
Porównanie praw i obowiązków spedytorów i przewoźników drogowych
Dążenie do minimalizacji kosztów przy wykorzystaniu narzędzi optymalizacyjnych dla logistyki i transportu
Jak unikać dowolności interpretacyjnych związanych z czasem pracy kierowców
Trudności na jakie napotykają przewoźnicy w procesie odzyskiwania odszkodowań transportowych
Zmiany w zakresie obowiązków przewoźnika przy przewozie produktów chemicznych
Praktyczne aspekty wykorzystania systemu zarządzania firmą transportową w komunikacji z mapą cyfrową oraz rozwiązaniem telematycznym
Najnowsze zmiany w dziedzinie szkoleń kierowców i certyfikacji przewoźników  
Efektywne narzędzia pracy spedytora – nowe usługi giełd ładunków
System zarządzania kartami, paliwem i pojazdami zintegrowany z nowymi technologiami telematycznymi
Najnowsze zmiany w dziedzinie szkoleń kierowców i certyfikacji przewoźników

PRELEGENCI:

Janusz Piechociński, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury
Łukasz Bryła, naczelnik Wydziału Postępowań Sądowych w Biurze Prawnym i Orzecznictwa Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
Izabella Mitraszewska, Instrytut Transportu Samochodowego
Łukasz Chwalczuk, Kancelaria Prawna Iuridica
Janusz Cymer, Kancelaria Prawna Kurier
Marek Różycki, Lobbysta ds. transportu
Piotr Szreter, Data Group Consulting
Mirosław Maszoński, właściciel Maszoński Logistic

22 czerwca 2010, Warszawa,
Hotel Novotel Airport, ul. 1 Sierpnia 1, godziny: 9.00 - 17.00

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Udział w konferencji jest bezpłatny.