RIO View

Platforma RIO dla firm transportowych

Podczas 6. edycji targów TransLogistica Poland, które odbędą się w dniach od 6 do 8 listopada 2018 roku w Warszawie, RIO zaprezentuje nowe usługi i nowych partnerów.

Oprócz usług związanych z pojazdami RIO po raz pierwszy zaoferuje usługi logistyczne, docierając tym samym do nowych grup klientów. Ponad dziesięć procent wszystkich zarejestrowanych klientów RIO pochodzi z Polski, co świadczy o tym, że Polska, zaraz po Niemczech, stanowi dla RIO najważniejszy rynek.

RIO - TRATON GROUP

RIO, czyli cyfrowa marka należąca do TRATON GROUP, będąca otwartym rozwiązaniem działającym w chmurze, oferuje usługi cyfrowe dla wszystkich stron zaangażowanych w funkcjonowanie ekosystemu transportu i logistyki. - RIO to unikatowa platforma, mówi Jan Kaumanns, CEO w firmie będącej właścicielem marki RIO. - Nasza otwartość na nowych partnerów oraz wciąż rosnąca oferta usług w zakresie logistyki odróżniają nas od pozostałych dostawców usług telematycznych. RIO to znacznie więcej – podczas TransLogistica Poland pokażemy, że nasze obecnie dostępne oraz planowane w przyszłości usługi umożliwią połączenie w sieć całego logistycznego łańcucha dostaw!

Nowe usługi RIO

Nowa usługa TMS Plug wypełnia lukę między systemem do planowania trasy a transportem drogą lądową: kierowcy, płatnicy frachtu lub firmy przeładunkowe mogą w łatwy i szybki sposób wymieniać się informacjami między kierowcami a zewnętrznymi systemami do planowania, co umożliwia reagowanie w czasie rzeczywistym. Product owner Susanne Simon wyjaśnia zasadę działania usługi: - Klienci mogą połączyć RIO TMS Plug z wewnętrznym systemem TMS przedsiębiorstwa za pomocą interfejsu danych. W ten sposób uzyskują informacje na temat pozycji pojazdu i mogą wymieniać z kierowcą informacje o trasach oraz formularze. Inną możliwością jest również proste rozwiązanie Track&Trace. Obecnie RIO we współpracy z partnerem InfPro i w oparciu o stworzony przez niego system TMS translogica opracowuje rozwiązanie "all in one" dla firmy PETSCHL-Transporte, będącej klientem RIO i InfPro. Cel: pionierska digitalizacja informacji o trasie oraz stworzenie połączenia sieciowego z kierowcą. TMS translogica umożliwia wydawanie dyspozycji bezpośrednio na mapie, a dzięki inteligentnemu zarządzaniu przebiegiem procesów pracy optymalizuje procesy operacyjne klienta. RIO TMS Plug umożliwia również zintegrowanie PTV Truck Navigator w ekosystemie RIO w roli rozwiązania nawigacyjnego: przy wyliczaniu trasy uwzględniane są między innymi cechy samochodu ciężarowego, trasy alternatywne, specjalne zakazy, wysokości mostów, ograniczenia dot. przewozu ładunków niebezpiecznych, masy pojazdu i parkowania.

RIO View

Nowa usługa RIO View ma również na celu połączenie stron zaangażowanych w funkcjonowanie ekosystemu transportu i logistyki – takich jak dostawcy, płatnicy frachtu, klienci i usługodawcy – a tym samym zapewnienie przejrzystości całego łańcucha logistycznego. Przez łączenie towarów i zasobów RIO View wspiera w zarządzaniu transportem dostawców usług logistycznych (przedsiębiorstwa 3PL/4PL) oraz centrale logistyczne płatników frachtu. Klienci już teraz mogą generować zapytania o wysyłkę, tworzyć trasy i zamówienia wysyłkowe, zarządzać nimi oraz przeglądać ich status. W przyszłości usługa ta umożliwi zarządzanie kosztami transportu oraz zostanie wyposażona w funkcję zdarzeń i alarmów. Rozwiązania te zwiększą przejrzystość oraz pomogą płatnikom kosztów transportu w obniżeniu wydatków.