Co to jest deklaracja Intrastat?

 Co to jest deklaracja Intrastat?

Unia Europejska w 1993 roku wprowadziła system umożliwiający sporządzanie statystyk przywozu i wywozu towarów między krajami Wspólnoty.

Dzięki niemu na podstawie deklaracji można ustalić stan transakcji międzynarodowych.

System nosi nazwę Intrastat i polega na wypełnianiu przez odpowiednie podmioty dokumentacji o obrocie towarami w krajach Unii. Intrastat pozwala na składanie deklaracji zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, co upraszcza dokumentowanie obrotu. Niezależnie od formy, deklarację składamy do dziesiątego dnia następnego miesiąca do Izby Celnej.

Progi w systemie
System Intrastat jest znany jedynie dużym podmiotom, gdyż firmy, które nie przekroczyły progów wywozu i przywozu towarów, nie muszą wypełniać deklaracji. W roku 2014 wysokość progu podstawowego w obu przypadkach wynosi półtora miliona złotych. Jeśli obrót towarów w granicach Unii Europejskiej osiągnie wartość 42 milionów złotych dla przywozu i 76 milionów złotych dla wywozu, firma będzie musiała sporządzić deklaracje szczegółowe. Wartości te określane są co roku przez Główny Urząd Statystyczny.

Co należy zgłosić w deklaracji?
W deklaracji zgłasza się wywóz i przywóz towarów. W dokumencie Intrastat - wiadomości ogólne opublikowanym przez Izbę Celną wyszczególnione są towary i usługi podlegające obowiązkowi zgłaszania. Należą do nich rzeczy pochodzące z obrotu handlowego, ale także te, które zostały przewiezione w związku z leasingiem, transferem, przetworzeniem, uszlachetnieniem czy dostarczeniem bez opłaty. Towary w tranzycie i te, które znajdują się w składzie celnym, są wyłączone z rejestracji. Przywóz oraz wywóz towarów wymagają wypełnienia dwóch odrębnych zgłoszeń.

W zgłoszeniu wykazuje się okres sprawozdawczy, dane firmy, która odebrała towar w przypadku wywozu i dane podmiotu, który go nadał - gdy jesteśmy odbiorcą. Należy także podać kody towarów i symbol kraju, który wysłał lub odebrał towar. Konieczne jest opisanie masy i liczby sztuk towaru. Osiągnięcie progu szczegółowego wpływa na konieczność podania kilku dodatkowych danych dotyczących kodów, warunków dostawy i transportu, a także wartości łącznej i statystycznej.

Kary za niedopełnienie obowiązku składania deklaracji
Za brak miesięcznej deklaracji Intrastat na firmę może zostać nałożona kara w wysokości 3000 złotych. Organ celny, nie odnotowawszy zgłoszenia, wysyła upomnienie. Nałożenie kary jest możliwe dopiero po tym, gdy podmiot odbierze trzy takie pisma. Po otrzymaniu upomnienia przedsiębiorca ma 7 dni na dopełnienie obowiązku złożenia deklaracji, natomiast na uregulowanie kary przewidziany jest termin do 10 dni. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie maximus.poznan.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL