Co to jest deklaracja Intrastat?

 Co to jest deklaracja Intrastat?

Unia Europejska w 1993 roku wprowadziła system umożliwiający sporządzanie statystyk przywozu i wywozu towarów między krajami Wspólnoty.

Dzięki niemu na podstawie deklaracji można ustalić stan transakcji międzynarodowych.

System nosi nazwę Intrastat i polega na wypełnianiu przez odpowiednie podmioty dokumentacji o obrocie towarami w krajach Unii. Intrastat pozwala na składanie deklaracji zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, co upraszcza dokumentowanie obrotu. Niezależnie od formy, deklarację składamy do dziesiątego dnia następnego miesiąca do Izby Celnej.

Progi w systemie
System Intrastat jest znany jedynie dużym podmiotom, gdyż firmy, które nie przekroczyły progów wywozu i przywozu towarów, nie muszą wypełniać deklaracji. W roku 2014 wysokość progu podstawowego w obu przypadkach wynosi półtora miliona złotych. Jeśli obrót towarów w granicach Unii Europejskiej osiągnie wartość 42 milionów złotych dla przywozu i 76 milionów złotych dla wywozu, firma będzie musiała sporządzić deklaracje szczegółowe. Wartości te określane są co roku przez Główny Urząd Statystyczny.

Co należy zgłosić w deklaracji?
W deklaracji zgłasza się wywóz i przywóz towarów. W dokumencie Intrastat - wiadomości ogólne opublikowanym przez Izbę Celną wyszczególnione są towary i usługi podlegające obowiązkowi zgłaszania. Należą do nich rzeczy pochodzące z obrotu handlowego, ale także te, które zostały przewiezione w związku z leasingiem, transferem, przetworzeniem, uszlachetnieniem czy dostarczeniem bez opłaty. Towary w tranzycie i te, które znajdują się w składzie celnym, są wyłączone z rejestracji. Przywóz oraz wywóz towarów wymagają wypełnienia dwóch odrębnych zgłoszeń.

W zgłoszeniu wykazuje się okres sprawozdawczy, dane firmy, która odebrała towar w przypadku wywozu i dane podmiotu, który go nadał - gdy jesteśmy odbiorcą. Należy także podać kody towarów i symbol kraju, który wysłał lub odebrał towar. Konieczne jest opisanie masy i liczby sztuk towaru. Osiągnięcie progu szczegółowego wpływa na konieczność podania kilku dodatkowych danych dotyczących kodów, warunków dostawy i transportu, a także wartości łącznej i statystycznej.

Kary za niedopełnienie obowiązku składania deklaracji
Za brak miesięcznej deklaracji Intrastat na firmę może zostać nałożona kara w wysokości 3000 złotych. Organ celny, nie odnotowawszy zgłoszenia, wysyła upomnienie. Nałożenie kary jest możliwe dopiero po tym, gdy podmiot odbierze trzy takie pisma. Po otrzymaniu upomnienia przedsiębiorca ma 7 dni na dopełnienie obowiązku złożenia deklaracji, natomiast na uregulowanie kary przewidziany jest termin do 10 dni. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie maximus.poznan.pl

Wyszukiwarka

Informacje