Pensja kierowcy według nowej płacy minimalnej w Norwegii

Pensja kierowcy według nowej płacy minimalnej w Norwegii

W Norwegii od początku lipca obowiązuje nowa stawka minimalna dla krajowych i zagranicznych kierowców dokonujących przewozu na terenie królestwa.

To kolejny cios w polską branżę transportową. Jak podaje PAP, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju chce, aby Komisja Europejska oceniła zgodność tych przepisów z regulacjami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którego członkiem jest Norwegia.

Od dnia 01.07.2015r. Norwegia wprowadziła płacę minimalną dla kierowców zawodowych w wysokości 158,32 NOK/godzinę (ok. 18 Euro). Głównym celem wprowadzenia przepisów zbiorowych jest zapewnienie kierowcom zagranicznym warunków płacy i zatrudnienia równoważnych do tych obowiązujących kierowców norweskich oraz przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.

- Nowe przepisy obejmą kierujących pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 tony, w tym również autobusami. Przepisy dotyczą kabotażu oraz niektórych rodzajów transportu międzynarodowego, z wyłączeniem transportu na potrzeby własne przedsiębiorstwa. Nie będą również działały w przypadku, gdy pracownik zostaje wysłany do firmy pozostającej w ramach tego samego koncernu lub z zagranicznej agencji pracy, a także wobec praktykantów/stażystów oraz osób objętych rządowymi programami pracytłumaczy Łukasz Włoch, główny ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców.

Zleceniodawcy, wykonawcy i dostawcy, którzy zawierają umowy przewozowe, obowiązani są do dostarczenia wszelkich informacji dotyczących warunków wynagradzania i warunków pracy jednak rynek transportowy musi jeszcze poczekać na dokładne wytyczne, w jaki sposób dokumenty powinny być tworzone, archiwizowane i przesyłane do służb weryfikujących poprawność naliczonych wypłat. Właściwym organem kontrolnym jest Norweska Inspekcja Pracy.

Kto zapłaci karę za nieprzestrzeganie przepisów?
Zgodnie z przepisami ustawy uczestnicy przewozu drogowego ponoszą solidarną odpowiedzialność z tytułu zapewnienia właściwych warunków płacy i pracy. Oznacza to, że zarówno organizatorzy, zleceniodawcy, wykonawcy i podwykonawcy mogą ponosić odpowiedzialność z tytułu niedopełnienia obowiązków w zakresie zapewnienia płacy minimalnej i diety.Norweska stawka minimalna dla kierowców ma wynosić 158,32 NOK (ok. 18 euro) za godzinę. Dodatkowo płaca ma być wzbogacona o dietę, zgodnie z norweskimi stawkami wolnymi od podatku w wysokości 307 NOK (ok. 35 euro) za dobę. Bazując na praktyce stosowanej przy wyliczaniu płacy minimalnej w Niemczech, na poczet „norweskiej stawki minimalnej” wydaje się właściwym wliczanie należności z tytułu podróży służbowej wypłacanych wg polskich przepisów.

Zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 29 stycznia 2013r., w sprawie należności z tytułu podróży służbowej, maksymalna wysokość diety przysługującej kierowcy na terenie Norwegii wynosi 451 NOK (ok. 214 zł, tj. 51 euro), natomiast ryczałt za nocleg spędzony na terenie Norwegii wynosi 375 NOK (ok. 178 zł, tj. 43 euro).

Uwaga  
Norwegia nie sprecyzowała aspektów technicznych wprowadzenia nowych przepisów, wymaganej dokumentacji i przewidywanych kar za łamanie prawa. Norwescy zleceniodawcy w założeniu ustawy mają informować firmy transportowe o konieczności dostosowania wypłat do nowych przepisów, żądając potwierdzeń odpowiednio wysokich zarobków.

4trucks.pl / Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców

Wyszukiwarka

Informacje