Letnie ograniczenia ruchu w Polsce

Letnie ograniczenia ruchu w Polsce

Letnie ograniczenia ruchu w Polsce, będą obowiązywać od ostatniego piątku czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczn-wychowawczych w szkołach:

- od godziny 18:00 do godziny 22:00 w piątek,
- od godziny 8:00 do godziny 14:00 w sobotę,
- od godziny 8:00 do godziny 22:00 w niedzielę.

Zakaz nie dotyczy:
1) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;
2) pojazdów biorących udział w:
a) akcjach ratowniczych,
b) akcjach humanitarnych,
c) usuwaniu skutków klęsk żywiołowych,
d) usuwaniu awarii;
3) pojazdów używanych:
a) przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
b) do przewozu żywych zwierząt,
c) dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,
d) dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,
e) do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,
f) do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,
g) do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
h) do przewozu lekarstw i środków medycznych,
i) do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
j) w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
k) do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,
l) do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
m) do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,
n) do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
o) do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,
p) w transporcie kombinowanym
r) dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych;
4) pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;
5) pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ;
6) pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwolnienie dotyczy także wymienionych w pkt 3 pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

Artykuły szybko psujące się i środki spożywcze:
1. Mięso i podroby j adalne.
2. Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne.
3. Produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewające, masło, lody.
4. Jaja ptasie i masy jajeczne.
5. Kwiaty cięte, doniczkowe oraz darń rolowana.
6. Warzywa i grzyby świeże i mrożone.
7. Owoce świeże i mrożone.
8. Zboża i surowce rolne służące do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych.
9. Produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: mąki, kasze, grysiki i granulki zbożowe.
10. Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.
11. Przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz z warzyw i owoców.
12. Cukry i wyroby cukiernicze.
13. Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze.
14. Napoje bezalkoholowe.
15. Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierząt.
16. Buraki cukrowe.
17. Ziemniaki.
18. Drożdże piekarskie prasowane i w formie mleczka drożdżowego.
19. Podłoże uprawowe pieczarek.


4trucks.pl / PSPD Gdynia

Przeczytaj też:
Weekendowe zakazy ruchu dla ciężarówek

Od 30 kwietnia do 3 maja będą obowiązywały ograniczenia w ruchu drogowym dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 12 ton.

 

Wielkanoc - zakaz jazdy samochodów ciężarowych w Niemczech

Zakaz jazdy ciężarówek obowiązuje na wszystkich drogach.

 

Droga B169 od poniedziałku zamknięta dla ciężarówek

Do tej pory ponad 1000 ciężkich samochodów ciężarowych pędziło codziennie przez wioski w okolicy Cottbus.

 

Zakaz jazdy ciężarówek ze względu na opady śniegu - lista zamkniętych dróg

Jazda ciężarówkami możliwa była wczoraj do godziny 19.

 

Zakazy jazdy dla ciężarówek we Włoszech 2019

Łącznie 75 niedziele i święta oraz kilka dodatkowych dni będą ograniczały ruch samochodów ciężarowych.

Zimowe zakazy dla ciężarówek w Tyrolu w 2019 roku

Ministerstwie Transportu wprowadziło ograniczenia poruszania się samochodów ciężarowych w soboty.

Nowa niemiecka rzeczywistość po 1 stycznia 2019

Proekologiczne zakazy dla samochodów, które zostaną wprowadzone w przyszłym roku są tak restrykcyjne, że niektórzy będą mieć duży kłopot.

Niemcy nie chcą ciężarówek Euro 4 i Euro 5

Lawinowe wprowadzanie zakazów przez niemieckie miasta są skutkiem dużych zanieczyszczeń powietrza, jakie występują w okolicach dużych aglomeracji przemysłowych.

Nowe zakazy ograniczą ilość ciężarówek

Nowe zakazy, które przygotowali Austriacy, powinny doprowadzić do 150 000 mniejszej liczby ciężarówek.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL