Biuro ds. Transportu Międzynarodowego - informacja

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego - informacja

Dotyczy dodatkowych limitów na miesiąc listopad.

Zgodnie z regulaminem podziału i wydawania zezwoleń zagranicznych w roku 2013 wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń:
- przyjmowane są do 20-tego każdego miesiąca (decyduje data wpływu).
- lista złożonych wniosków aktualizowana jest na bieżąco, na stronie: towarowe - wnioski
- lista przyznanych limitów dodatkowych, publikowana będzie na stronie: towarowe - wynik

Wnioski złożone w terminie późniejszym rozpatrywane będą w miesiącu następnym.

Wnioski na miesiąc LISTOPAD dotyczą następujących zezwoleń:
- Armenia ogólne
- Azerbejdżan kraje trzecie
- Bośnia i Hercegowina kraje trzecie
- Białoruś kraje trzecie
- Chorwacja kraje trzecie
- Kirigistan kraje trzecie
- Litwa kraje trzecie
- Rosja kraje trzecie
- Szwecja kraje trzecie Euro 0
- Węgry kraje trzecie Euro3+S

*Uzbekistan dwustronne/tranzytowe - zezwolenie nie upoważnia do wykonywania przewozów z/do krajów trzecich.

Stowarzyszenia zobowiązane są do przedstawienia niezbędnych informacji umożliwiających podział zezwoleń na powyższych zasadach dla swoich członków.

Członkowie Stowarzyszeń składają wnioski i odbierają zezwolenia, za pośrednictwem organizacji, wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Biura ds. Transportu Międzynarodowego.

Przedsiębiorca, który zaprzestaje odbioru zezwoleń w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych lub w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego składa informację odpowiednio w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego lub w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych gdzie rozpoczyna odbiór zezwoleń, jednakże w ciągu jednego miesiąca od dokonania powyższej zmiany, nie może pobierać zezwoleń reglamentowanych z puli limitu dodatkowego.

Ustalone przez Komisję kryteria przyznania zezwoleń zawarte będą w protokole z posiedzenia Komisji i publikowane na stronie: http://www.gitd.gov.pl/index.php?m=komi&;i=komisja_towarowe

Jednocześnie Komisja Społeczna przypomina, że:
- zasada, że zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania oraz nie zwrócenie do BTM zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku (dotyczy również członków Stowarzyszeń).


4trucks.pl / Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

Wyszukiwarka

Informacje