Biuro ds. Transportu Międzynarodowego - informacja

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego - informacja

Dotyczy wydawania zezwoleń EKMT.

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego informuje, że w dniach 22-23 maja br. w Lipsku odbyła się doroczna Sesja Ministrów Międzynarodowego Forum Transportowego (ITF). Podczas posiedzenia omawiano sprawę odstąpienia przez państwa członkowskie Forum (Włochy, Austria, Grecja i Federacja Rosyjska) od wprowadzonych przez nie ograniczeń w ramach funkcjonowania systemu zezwoleń EKMT. Zgodnie z przestawionym przez ww. Państwa stanowiskiem nie są one gotowe do zniesienia ograniczeń wprowadzonych na swoich terytoriach.

W związku z powyższym kontyngent zezwoleń EKMT ważnych na terytorium Federacji Rosyjskiej, do końca 2013 roku, pozostaje na dotychczasowym poziomie - 67 szt. zezwoleń bazowych.

Biorąc pod uwagę powyższe Komisja Społeczna na posiedzeniu w dniu 28 maja br. postanowiła wznowić wydawanie zezwoleń EKMT.

Zgodnie z decyzją Komisji Społecznej zezwolenia EKMT wydawane będą według następujących zasad:

- zezwolenia EURO 3 grupy VII można uzyskać w ilości 1 szt., na każde cztery pojazdy z normą ekologii EURO 3;
- zezwolenia EURO 4 grupy V można uzyskać, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
       *przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd z normą ekologii co najmniej EURO 4 na każde zezwolenie;
- zezwolenia EURO 4 grupy VII można uzyskać, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
       *przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd z normą ekologii co najmniej EURO 4 na każde zezwolenie;
- zezwolenia EURO 5 grupy VII można uzyskać, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
       *przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd z normą ekologii co najmniej EURO 5 na każde zezwolenie

Dalsze uzgodnienia w tej sprawie kontynuowane będą w październiku - listopadzie bieżącego roku na forum grupy ds. transportu drogowego ITF.


4trucks.pl / Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

Wyszukiwarka

Informacje