Posiedzenie grupy ds. transportu drogowego Międzynarodowego Forum Transportowego

Posiedzenie grupy ds. transportu drogowego Międzynarodowego Forum Transportowego

W dniu 4 kwietnia 2013 r. w Paryżu odbyło się nadzwyczajne posiedzenie grupy ds. transportu drogowego Międzynarodowego Forum Transportowego (ITF).

W trakcie posiedzenia toczyły się trudne, wielowątkowe rozmowy dotyczące kontyngentu wielostronnych zezwoleń EKMT na 2013 rok.

W trakcie dyskusji padła propozycja zniesienia wprowadzonych dwa lata wcześniej przez stronę rosyjską ograniczeń w zakresie ważności zezwoleń EKMT na terytorium Federacji Rosyjskiej. Strona rosyjska zadeklarowała możliwość odstąpienia od ww. zastrzeżeń z dniem 15 maja 2013 r.

Szczegóły dotyczące wdrożenia decyzji o zniesieniu zastrzeżeń są obecnie ustalane przez Sekretariat Międzynarodowego Forum Transportowego.

Informacje na temat ostatecznych rozstrzygnięć, wypracowanych w wyniku spotkania zostaną podane do wiadomości, po otrzymaniu oficjalnego stanowiska Sekretariatu ITF.


4trucks.pl / Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Wyszukiwarka

Informacje