Czym jest zielona karta?

Czym jest zielona karta?

Ubezpieczenia komunikacyjne są obecnie jedynym obowiązkowym produktem, który muszą posiadać wszyscy posiadacze samochodów.

Jednak mało kto wie, że przekraczając granicę, powinniśmy posiadać dodatkowo zieloną kartę. Czym więc jest zielona karta?

Zielona karta według prawa
Zgodnie z przepisami prawa, zielona karta jest to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy. Jego zadaniem jest potwierdzenie, że użytkownik danego pojazdu podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, któremu podlegają wszyscy w kraju posiadacza auta. Oznacza to dokładnie tyle, że jeśli za granicą spowodujemy wypadek, to zielona karta jest potwierdzeniem, że posiadamy odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. Gdy wjeżdżamy na terytorium innego państwa, to wymagane jest posiadanie tego dokumentu. Jednak jeśli go posiadamy, to zwolnieni jesteśmy z jakichkolwiek dodatkowych opłat czy formalności związanych z ubezpieczeniem OC.

Podział państw w zakresie obowiązku posiadania zielonej karty
Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej trochę przepisów się pozmieniało. Z tego też powodu możemy wjechać na terytorium niektórych państw, bez posiadania zielonej karty. Te kraje to: Austria, Andora, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy oraz Węgry. Wjeżdżając na ich terytorium wystarczy, że posiadamy ubezpieczenia samochodowe obowiązkowe w Polsce – czyli tylko OC. Jednak istnieje też grupa państw, która wymaga posiadania i okazania przy wjeździe zielonej karty. Jest ona wymagana do wjazdu na terytorium Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroko, Mołdawii, Rosji, Czarnogóry, Tunezji, Turcji i Ukrainy.

Koszty wydania zielonej karty
Koszty związane z wydaniem nam zielonej karty są bardzo różne i zależą od tego, z usług jakiego ubezpieczyciela korzystamy. W przypadku niektórych firm zielona karta wydawana jest od ręki, bez żadnych opłat, podczas wystawiani polisy od odpowiedzialności cywilnej. Inne firmy wymagają zaś niewielkich opłat - w wysokości na przykład kilkunastu złotych. Musimy jednak pamiętać, że jeśli zielonej karty nie wyrobimy, to jej otrzymanie w późniejszym terminie może wiązać się ze zdecydowanie wyższymi opłatami, rzędu nawet kilkuset złotych.