Biuro ds.Transportu Międzynarodowego - informacja

Biuro ds.Transportu Międzynarodowego - informacja

Dotyczy limitu podstawowego zezwoleń Rosja kr3 oraz wydawania zezwoleń Rosja ogólne.

Pula zezwoleń Rosja kraje trzecie 2013 z limitu podstawowego przeznaczona zarówno dla przedsiębiorców indywidualnych jak i zrzeszonych w organizacjach, zostaje przekazana ZALICZKOWO do czasu ostatecznego naliczenia limitów podstawowych na rok 2013 - na podstawie zezwoleń zagranicznych 2012 zwróconych do 15 lutego 2013 r.

1. Limit podstawowy zezwoleń Rosja Kraje Trzecie
Wysokość limitu podstawowego wynosi 70% zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych, pobranych w ramach limitu podstawowego i dodatkowego z kontyngentu 2012.
Zezwolenia z limitu podstawowego będą wydawane w proporcji 25% naliczonego limitu na 2013 r. (proporcja ta dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy posiadają powyżej 12 szt. zezwoleń w limicie podstawowym) według zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych, pobranych w ramach limitu podstawowego i dodatkowego z kontyngentu 2012. Przedsiębiorcy posiadający w limicie podstawowym do 12 szt. (włącznie) zezwoleń mają możliwość poboru połowy posiadanego limitu.

2. Zezwolenia Rosja Ogólne
- zezwolenia przydzielane będą po dwie sztuki na każdy z pierwszych pięciu pojazdów uprawnionych,
- jedna sztuka na każdy kolejny pojazd uprawniony.

Otrzymanie kolejnych zezwoleń będzie możliwe w momencie wykorzystania i zdania zezwoleń do GITD - Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego.

Ponadto informujemy, że wnioski o naliczanie dodatkowych limitów zezwoleń Rosja ogólne, nie będą rozpatrywane przez Komisję Społeczną.

Liczba wydzielonych zezwoleń z puli dodatkowych limitów jest ograniczona i wydawanie w każdej chwili może zostać wstrzymane.

Zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania. Nie zwrócenie zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku.


4trucks.pl / Biuro ds. Transportu Międzynarodowego