Biuro ds. Transportu Międzynarodowego - informacja

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego - informacja

 Dotyczy wydawania zezwoleń EKMT ważnych w 2013 r.

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, iż Komisja Społeczna dokonała podziału zezwoleń EKMT ważnych w 2013 roku.

Termin rozpoczęcia wydawania zezwoleń EKMT ogłoszony zostanie w odrębnej informacji BTM.

Warunkiem odbioru zezwolenia będzie:
- okazanie potwierdzenia wniesienia opłaty (1800 PLN)
      Wpłaty należy dokonać na konto NBP, Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
      Główny Inspektorat Transportu Drogowego
      ul. Postępu 21
      02-676 Warszawa
     (w tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP)

- odciśnięcie pieczęci firmowej na karnecie i zezwoleniu EKMT;
- posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej liczby pojazdów zarejestrowanych w bazie BTM (zależne od rodzaju ekologii przyznanego zezwolenia)   na każde przyznane zezwolenie EKMT z odpowiednią liczbą certyfikatów.

Termin odbioru przydzielonych zezwoleń Komisja Społeczna wyznaczyła do dnia 4 stycznia 2013 r.

Termin składania odwołań od decyzji Komisji Społecznej do 24 grudnia 2012 r.


4trucks.pl / Biuro ds. Transportu Międzynarodowego