Biuro ds.Transportu Międzynarodowego - informacja

Biuro ds.Transportu Międzynarodowego - informacja

Dotyczy zmiany w zasadach wydawania zezwoleń Rosja ogólne D i Rosja kr-3 D 2012.

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że Komisja Społeczna ds. podziału zezwoleń zagranicznych na posiedzeniu w dniu 25 września br. podjęła decyzję o dokonaniu zmian w zasadach wydawania zezwoleń Rosja ogólne "D" (zezwolenia nie budujące limitu podstawowego na rok kolejny) i Rosja kr-3 "D" (zezwolenia nie budujące limitu podstawowego na rok kolejny). Wydawanie zezwoleń odbywać się będzie według następujących kryteriów:

Rosja ogólne "D"
- prawo do poboru zezwoleń mają przedsiębiorcy, którzy wykorzystali limit podstawowy zezwoleń Rosja ogólne, zgodnie z upływem roku (tj. w miesiącu wrześniu 8/12);
- przedsiębiorcom posiadającym do 2 pojazdów wydawana będzie 1 szt. zezwolenia i na każdy kolejny 2 pojazd 1 szt. zezwolenia, ale w sumie nie więcej niż 40 szt. zezwoleń na przedsiębiorcę;
- pobór kolejnych zezwoleń możliwy będzie w momencie zwrotu prawidłowo wykorzystanych zezwoleń pobranych w ramach limitów dodatkowych. Przedsiębiorca otrzyma zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba zezwoleń zdanych.

Rosja kraje trzecie "D"
- prawo do poboru zezwoleń mają przedsiębiorcy, którzy wykorzystali limit podstawowy zezwoleń Rosja kraje trzecie, zgodnie z upływem roku (tj. w miesiącu wrześniu 8/12);
- zezwolenia Rosja kr-3 w ramach limitów dodatkowych będą mogli pobierać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy posiadają licencję na wykonywanie mtd rzeczy powyżej jednego roku (licząc od daty odebrania licencji);
- przedsiębiorcom posiadającym do 4 pojazdów wydawana będzie 1 szt. zezwolenia i na każdy kolejny 4 pojazd 1 szt. zezwolenia, ale w sumie nie więcej niż 10 szt. zezwoleń na przedsiębiorcę;
- pobór kolejnych zezwoleń możliwy będzie w momencie zwrotu prawidłowo wykorzystanych zezwoleń pobranych w ramach limitów dodatkowych. Przedsiębiorca otrzyma zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba zezwoleń zdanych.

Ponadto informujemy, że wnioski o naliczanie dodatkowych limitów zezwoleń Rosja ogólne i Rosja kr-3, nie będą rozpatrywane przez Komisję Społeczną.

Liczba wydzielonych zezwoleń z puli dodatkowych limitów jest ograniczona i wydawanie w każdej chwili może zostać wstrzymane.

Zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania. Nie zwrócenie zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku.


4trucks.pl / Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

Wyszukiwarka

Informacje