Towary niebezpieczne - zmiany

Towary niebezpieczne - zmiany

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania.

W Dzienniku Ustaw z 28 sierpnia 2012 r. poz. 966 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania. Rozporządzenie wchodzi w Zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Więcej: www.rcl.gov.pl 


4trucks.pl / PISiL

Wyszukiwarka

Informacje