Biuro ds. Transportu Międzynarodowego - informacja

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego - informacja

Dotyczy zawieszenia limitu podstawowego zezwoleń w roku 2012.

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią § 13 ZASAD PODZIAŁU ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH W 2012 ROKU:

1. Przedsiębiorca może zawiesić limit podstawowy zezwoleń lub jego część.
2. Wniosek o zawieszenie limitu podstawowego lub jego części, przedsiębiorca powinien złożyć w terminie do dnia 30 września 2012 r.
3. Zawieszony limit podstawowy lub jego część będzie uznana jako wykorzystany prawidłowo i będzie podstawą przy naliczaniu limitu podstawowego w roku następnym.
4. Zezwolenia z limitu podstawowego, które zostały zawieszone, mogą być przyznawane w limicie dodatkowym innym przedsiębiorcom, lecz nie będą podstawą do naliczania dla tych przedsiębiorców limitu podstawowego w roku następnym.
5. Przedsiębiorca, który zawiesił limit podstawowy lub jego część nie otrzymuje tego rodzaju zezwoleń w limicie dodatkowym.
6. Wzór wniosku o zawieszenie limitu podstawowego zezwoleń określa załącznik nr 3.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z treścią § 6 pkt 2 ZASAD ostateczny termin odbioru zezwoleń z limitu podstawowego mija 30 października pod rygorem utraty nie odebranych zezwoleń.


4trucks.pl / Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

Wyszukiwarka

Informacje