Biuro ds. Transportu Międzynarodowego - informacja

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego - informacja

Dotyczy wydawania zezwoleń Rosja ogólne D i Rosja kr-3 D 2012.

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że wprowadza się do wydawania zezwolenia Rosja ogólne "D" (zezwolenia nie budujące limitu podstawowego na rok kolejny) i Rosja kr-3 "D" (zezwolenia nie budujące limitu podstawowego na rok kolejny).

Wydawanie zezwoleń odbywać się będzie według następujących kryteriów:

Rosja ogólne "D"
- prawo do poboru zezwoleń mają przedsiębiorcy, którzy wykorzystali limit podstawowy zezwoleń Rosja ogólne, zgodnie z upływem roku (tj. w miesiącu sierpniu 7/12);
- przedsiębiorcom posiadającym do 3 pojazdów wydawana będzie 1 szt. zezwolenia i na każdy kolejny 3 pojazd 1 szt. zezwolenia, ale w sumie nie więcej niż 25 szt. zezwoleń na przedsiębiorcę;
- pobór kolejnych zezwoleń możliwy będzie w momencie zwrotu prawidłowo wykorzystanych zezwoleń pobranych w ramach limitów dodatkowych. Przedsiębiorca otrzyma zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba zezwoleń zdanych.

Rosja kraje trzecie "D"
- prawo do poboru zezwoleń mają przedsiębiorcy, którzy wykorzystali limit podstawowy zezwoleń Rosja kraje trzecie, zgodnie z upływem roku (tj. w miesiącu sierpniu 7/12);
- zezwolenia Rosja kr-3 w ramach limitów dodatkowych będą mogli pobierać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy posiadają licencję na wykonywanie mtd rzeczy powyżej jednego roku (licząc od daty odebrania licencji);
- przedsiębiorcom posiadającym do 5 pojazdów wydawana będzie 1 szt. zezwolenia i na każdy kolejny 5 pojazd 1 szt. zezwolenia, ale w sumie nie więcej niż 5 szt. zezwoleń na przedsiębiorcę;
- pobór kolejnych zezwoleń możliwy będzie w momencie zwrotu prawidłowo wykorzystanych zezwoleń pobranych w ramach limitów dodatkowych. Przedsiębiorca otrzyma zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba zezwoleń zdanych. Ponadto informujemy, że wnioski o naliczanie dodatkowych limitów zezwoleń Rosja ogólne i Rosja kr-3, nie będą rozpatrywane przez Komisję Społeczną.

Liczba wydzielonych zezwoleń z puli dodatkowych limitów jest ograniczona i wydawanie w każdej chwili może zostać wstrzymane.


Zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania. Nie zwrócenie zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku.


4trucks.pl / Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

Wyszukiwarka

Informacje