Biuro ds. Transportu Międzynarodowego - informacja

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego - informacja

Dotyczy wznowienia wydawania zezwoleń Rosja ogólne 2012.

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że wznawia się wydawanie zezwoleń Rosja ogólne S. Wydawanie zezwoleń odbywać się będzie według następujących kryteriów:

- prawo do poboru zezwoleń mają przedsiębiorcy, którzy wykorzystali limit podstawowy zezwoleń rosja ogólne, zgodnie z upływem roku (tj. w miesiącu sierpniu 7/12);
- dla przewoźników posiadających do 5 pojazdów wydawana będzie 1 szt. zezwolenia i na każdy kolejny 5 pojazd 1 szt. zezwolenia, ale w sumie nie więcej niż 10 szt. zezwoleń na przedsiębiorcę;
- pobór kolejnych zezwoleń możliwy będzie w momencie zwrotu prawidłowo wykorzystanych zezwoleń pobranych w ramach limitów dodatkowych. Przedsiębiorca otrzyma zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba zezwoleń zdanych.

Ponadto informujemy, że wnioski o naliczanie dodatkowych limitów zezwoleń Rosja ogólne, nie będą rozpatrywane przez Komisję Społeczną.

Liczba wydzielonych zezwoleń z puli dodatkowych limitów jest ograniczona i wydawanie w każdej chwili może zostać wstrzymane.

Zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania. Nie zwrócenie zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku.


4trucks.pl / Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

Wyszukiwarka

Informacje