Nowe rozporządzenie MF w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

Nowe rozporządzenie MF w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

W dniu 20 lipca 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych. Zostało ono opublikowane w Dz. U. z 2012 r., poz. 766. 

Na mocy ww. rozporządzenia zmienione zostały wzory formularzy dotyczących uproszczeń stosowanych w procedurze tranzytu, jak również dodane formularze dotyczące magazynów czasowego składowania.


4trucks.pl / PISiL

Wyszukiwarka

Informacje