Biuro ds. Transportu Międzynarodowego - informacja

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego - informacja

Dotyczy wydawania zezwoleń EKMT.

W związku z trudnościami w uzyskaniu zezwoleń do niektórych krajów (zezwolenia reglamentowane) Biuro informuje, że posiada jeszcze zezwolenia EKMT, które mogą być wykorzystywane do przewozów do wielu krajów - członków ITF, dla przykładu do: Białorusi, krajów bałkańskich, Ukrainy, Mołdawii. Biuro informuje, że dysponuje następującymi rodzajami zezwoleń EKMT:

Ograniczenia                                                              EURO 4          EURO 5
Grupa V – bez Austrii, Grecji, Włoch i Rosji                      201                brak
Grupa VII – bez Austrii, Grecji, Włoch, Rosji i Węgier        213                368

Ważność zezwolenia ograniczona jest terytorialnie. O wyłączeniu danego kraju z możliwości wykonania przewozu na jego terytorium na podstawie danego zezwolenia (pomimo członkostwa w EKMT) informuje czerwona pieczęć/pieczęcie z symbolem kraju.

UWAGA: zezwolenie EKMT wykorzystywane w przewozie ładunku miedzy krajami UE lub w tranzycie przez kraje spoza UE (np. Austria - Grecja w tranzycie przez Węgry, Serbię i Czarnogórę, Bułgarię) musi być ważne zarówno w Austrii jak i w Grecji mimo, że z tytułu przynależności do UE zezwolenia jednorazowe w Austrii i Grecji nie są wymagane.


4trucks.pl / Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

Wyszukiwarka

Informacje