Polisa AC nie będzie już honorowana jako zabezpieczenie dla licencji na świadczenie usług transportowych

Polisa AC nie będzie już honorowana jako zabezpieczenie dla licencji na świadczenie usług transportowych

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Biura do Spraw Transportu Międzynarodowego www.gitd.gov.pl/botm/index.php  zabezpieczeniem finansowym, które musi złożyć przedsiębiorca ubiegający się o licencję transportową są:

- sprawozdanie finansowe firmy - bilans, r-k zysków i strat, informacja dodatkowa zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości potwierdzone przez biegłego rewidenta (dotyczy podmiotów określonych w art. 2 i art. 64 ustawy o rachunkowości),
- gwarancja bankowa (brak dotychczas wzoru takiej gwarancji), której beneficjentem musi być GITD,
- ubezpieczenie działalności zawodowej - zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 1071/2009.

Ubezpieczenie działalności zawodowej nie powinno być mylone z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika OCP. W zastępstwie polisy "ubezpieczenia działalności zawodowej" nie będzie dłużej honorowana polisa ubezpieczenia AC pojazdu, która do tej pory była akceptowana na ograniczonych zasadach (dla pojazdu/naczepy będącej wyłączną własnością przedsiębiorcy bez adnotacji o współwłaścicielu, banku czy zastawie rejestrowym).


4trucks.pl / PISiL

Przeczytaj też:
Ostrzeżenie o nowej metodzie kradzieży w Hiszpanii

Europol ostrzega o odnotowanych w Hiszpanii przypadkach kradzieży przy użyciu metody "Konia Trojańskiego" ("Trojan Horse"). Kara, która może zrujnować firmę

Nowelizacja Ustawy o VAT wejdzie w życie 1 kwietnia 2014 r. Musi ją jeszcze podpisać prezydent. Płatne autostrady w Wielkiej Brytanii

Od 1 kwietnia br. autostrady w Wielkiej Brytanii będą płatne dla ciężarówek powyżej 12 ton. Nieprawidłowości związane ze stosowaniem tachografu

Z ustawy o transporcie drogowym wynika, że za nieprawidłowości w stosowaniu tachografów odpowiedzialność ponosi oprócz kierowcy również przedsiębiorca. Rosja rozważa możliwość zmian w funkcjonowaniu karnetów TIR

Magazyn "Balic Course" zamieścił informację o rozważanych przez Rosję zmianach funkcjonowania konwencji TIR, które miałyby obowiązywać od 14 sierpnia 2013 r. Ograniczenia w ruchu drogowym na Estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni

W dniu dzisiejszym w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia odbyło się spotkanie z władzami miejskimi, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele terminali przeładunkowych i PISiL. Co ze starymi prawami jazdy?

Wymiana dokumentów bezterminowych na nowe - ważne przez 15 lat, według grupy senatorów narusza ustawę zasadniczą, dlatego też skarżą przepisy o kierujących pojazdami do Trybunału Konstytucyjnego. Nowe przepisy dotyczące transportu towarów z Chin

Uwaga na nowe przepisy dotyczące drewnianych materiałów opakowaniowych stosowanych w transporcie towarów z Chin. Czas pracy kierowców

Komisja Europejska kieruje pozew do Trybunału Sprawiedliwości

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL