Ukraina - wdrażanie nowego prawa celnego z oporami

Ukraina - wdrażanie nowego prawa celnego z oporami

W dniu 1 czerwca br. został wprowadzony znowelizowany kodeks celny, którego głównym zadaniem miało być uproszczenie procedury odprawy celnej ze skróceniem czasu odprawy do maksymalnie czterech godzin.

W ocenie wiceprezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej założenie nie sprawdziło się jak dotąd w praktyce i nadal formalności celne trwają znacznie dłużej, bowiem funkcjonariusze celni wydłużają czas odprawy w oczekiwaniu na komplet dokumentów, chociaż w założeniu ustawa nowelizująca zakładała ich ograniczenie. Nie spełniły się także zapowiadane ułatwienia dla tzw. upoważnionych operatorów gospodarczych, gdyż ukraińskie władze nie zdążyły na czas z wydaniem aktów wykonawczych do nowego kodeksu celnego. Wg. informacji Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Kijowie proces uzgadniania stosownych zarządzeń Ministerstwa Finansów Ukrainy winien zakończyć się w najbliższych tygodniach.


4trucks.pl / PISiL