Krajowy rejestr przedsiębiorców transportu drogowego

Krajowy rejestr przedsiębiorców transportu drogowego

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przygotowało projekt założeń nowelizacji ustawy o transporcie drogowym w zakresie utworzenia krajowego rejestru przedsiębiorców transportu drogowego. Rejestr prowadzony w formie elektronicznej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego obejmie osoby posiadające zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz osoby zarządzające transportem drogowym. Informacje zawarte w rejestrze będą jawne i publicznie dostępne, będą także mogły być wymieniane między służbami kontrolnymi i właściwymi władzami poszczególnych państw członkowskich UE. W rejestrze znajdą się także dane dotyczące naruszeń przepisów z dziedziny transportu drogowego i nałożonych kar.

Rejestr umożliwi ponadto organom kontrolnym poszczególnych państw członkowskich zweryfikowanie informacji, czy dany podmiot posiada uprawnienia do wykonywania transportu drogowego. Wpisowi do rejestru podlegać będą każdorazowe wydanie, zawieszenie lub cofnięcie uprawnienia przewozowego (odpłatne - wysokość opłaty określi minister transportu). Projekt założeń pozytywnie ocenia Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego podkreślając, że rejestr stworzy możliwość weryfikacji kontrahentów, będzie korzystny dla obrotu gospodarczego, z drugiej jednak strony wyrażając obawy co do kosztów jego funkcjonowania.


4trucks.pl / PISiL

Przeczytaj też:
Ostrzeżenie o nowej metodzie kradzieży w Hiszpanii

Europol ostrzega o odnotowanych w Hiszpanii przypadkach kradzieży przy użyciu metody "Konia Trojańskiego" ("Trojan Horse"). Kara, która może zrujnować firmę

Nowelizacja Ustawy o VAT wejdzie w życie 1 kwietnia 2014 r. Musi ją jeszcze podpisać prezydent. Płatne autostrady w Wielkiej Brytanii

Od 1 kwietnia br. autostrady w Wielkiej Brytanii będą płatne dla ciężarówek powyżej 12 ton. Nieprawidłowości związane ze stosowaniem tachografu

Z ustawy o transporcie drogowym wynika, że za nieprawidłowości w stosowaniu tachografów odpowiedzialność ponosi oprócz kierowcy również przedsiębiorca. Rosja rozważa możliwość zmian w funkcjonowaniu karnetów TIR

Magazyn "Balic Course" zamieścił informację o rozważanych przez Rosję zmianach funkcjonowania konwencji TIR, które miałyby obowiązywać od 14 sierpnia 2013 r. Ograniczenia w ruchu drogowym na Estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni

W dniu dzisiejszym w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia odbyło się spotkanie z władzami miejskimi, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele terminali przeładunkowych i PISiL. Co ze starymi prawami jazdy?

Wymiana dokumentów bezterminowych na nowe - ważne przez 15 lat, według grupy senatorów narusza ustawę zasadniczą, dlatego też skarżą przepisy o kierujących pojazdami do Trybunału Konstytucyjnego. Nowe przepisy dotyczące transportu towarów z Chin

Uwaga na nowe przepisy dotyczące drewnianych materiałów opakowaniowych stosowanych w transporcie towarów z Chin. Czas pracy kierowców

Komisja Europejska kieruje pozew do Trybunału Sprawiedliwości

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL