Wytyczne w sprawie przewozu drewna i ładunku sypkiego.

Wytyczne w sprawie  przewozu drewna i ładunku sypkiego.

Wytyczne Głównego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie wykładni pojęć "ładunku sypkiego" i "drewna".

Główny Inspektor Transportu Drogowego wydał "Wytyczne nr 1 z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie wykładni pojęć "ładunku sypkiego" i "drewna" użytych na gruncie normy prawnej wyrażonej w przepisie art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 222, poz. 1321)".

Brzmienie art. 5 ust. 2 pkt. 2 ustawy zmieniającej:
"postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej dotyczącej przejazdu pojazdu nienormatywnego, prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, umarza się wobec podmiotu wykonującego przejazd, jeżeli rzeczywista masa całkowita pojazdu nienormatywnego nie przekracza dopuszczalnej wielkości lub wielkości określonej w zezwoleniu na przejazd pojazdu nienormatywnego a przekroczenie dotyczy wyłącznie nacisku osi pojazdu przy przewozie ładunków sypkich oraz drewna”.
 
Ponieważ obowiązujące regulacje prawne nie zawierają legalnej definicji pojęć "ładunki sypkie" i "drewno" przedmiotowe wytyczne wydane zostały w celu umożliwienia podczas kontroli prowadzonych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego rodzajowego zakwalifikowania przewożonych materiałów jako "ładunki sypkie" bądź "drewno". 
 
Tekst wytycznych znajdą Państwo na stronie GITD www.gitd.gov.pl/content/wytyczne-w-sprawie-przewozu-drewna 
 
 
4trucks.pl / pisil.pl / gitd.gov.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL