Ubezpieczenia OCPD

Ubezpieczenia OCPD

Stanowisko Głównego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie interpretacji art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1071/2009 w kontekście ubezpieczeń OCPD.


W związku z licznymi pytaniami oraz wątpliwościami dotyczącymi interpretacji art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U. UE nr L300/51) Główny Inspektorat Transportu Drogowego informuje, że ubezpieczenie odpowiedzialności przewoźnika drogowego tzw. OCPD nie spełnia wymogów wskazanego powyżej art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia 1071/2009.

 

Więcej informacji w opinii prawnej w tym zakresie zamieszczonej na stronie internetowej GITD. www.gitd.gov.pl

4trucks.pl / GITD


facebook_100x100 twitter_logo youtube_logo 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL