Nowy taryfikator mandatów podpisany

Nowy taryfikator mandatów podpisany

drogi10

W dniu 4 kwietnia br. Jacek Cichocki, minister spraw wewnętrznych, podpisał rozporządzenie, które wprowadza nowy taryfikator punktów.

Rozporządzenie muszą podpisać jeszcze dwaj ministrowie: transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz minister sprawiedliwości.

Dopiero wówczas, nowa punktacja za wykroczenia w ruchu drogowym, zostanie przesłana do publikacji w Dzienniku Ustaw i zacznie obowiązywać po 30 dniach od jego publikacji. Nowy  taryfikator z wykazem punktów, które otrzymają kierowcy łamiący przepisy drogowe wejdzie w życie w maju 2012 r.

Zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci, pasażerów oraz pieszych. Propozycje te dotyczą wykroczeń, które są najbardziej uciążliwe dla uczestników ruchu drogowego oraz tych wykroczeń, które występują najczęściej.

Zmiany w punktacji zostały ujęte w projekcie rozporządzenia MSW w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Nowy taryfikator punktów - przykładowa punktacja za wykroczenia w ruchu drogowym:
- Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych – 5 pkt (dotychczas 0);
- Rozmowa przez telefon komórkowy – 5 pkt (dotychczas 0);
- Wjeżdżanie na skrzyżowanie jeśli na nim lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 2 pkt (dotychczas 0);
- Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym - 3 pkt (dotychczas 0);
- Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym - 3 pkt (dotychczas 0);
- Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami (bez pasów lub bez kasku) - 4 pkt (dotychczas 1);
- Przewożenie pasażerów w liczbie przekraczającej dopuszczalną a za każdego pasażera przewożonego w niewłaściwy sposób dodaje się 1 pkt - od 1 do 10 pkt (dotychczas 1);
- Przewożenie osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy z naruszeniem przepisów - 2 pkt (dotychczas 1 pkt);
- Przewożenie osób w przyczepie z naruszeniem przepisów - 2 pkt (dotychczas 1 pkt).


4trucks.pl / MSW


facebook_100x100 twitter_logo youtube_logo
Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL