Terminarz egzaminów dla egzaminatorów  w 2010

Terminarz egzaminów dla egzaminatorów w 2010

Zgodnie z planem zatwierdzonym przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza - w roku 2010 egzaminy weryfikacyjne dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawniania do kierowania pojazdem silnikowym będą prowadzone według następującego harmonogramu:


1) 20-21.02.2010 r. – WORD Częstochowa ul. Hallera 1
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. śląskie w zakresie kategorii ABCD;

2) 06-07.03.2010 r. – PORD Gdańsk ul. Równa 19/21
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. pomorskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. zachodniopomorskie w zakresie kategorii ABCD;

3) 13-14.03.2010 r. – WORD Kalisz ul. Braci Niemojowskich 3-5
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. wielkopolskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. lubuskie w zakresie kategorii ABCD;

4) 20-21.03.2010 r. – MORD Nowy Sącz ul. 29 listopada 10
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. małopolskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. lubelskie w zakresie kategorii ACD;

5) 27-28.03.2010 r. – WORD Krosno ul. Tysiąclecia 7
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. podkarpackie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. lubelskie w zakresie kategorii AB;

6) 10-11.04.2010 r. – WORD Piotrków Trybunalski ul. Gliniana 17
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. łódzkie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. świętokrzyskie w zakresie kategorii ABCD;

7) 24-25.04.2010 r. – WORD Legnica ul. Bydgoska 30 C
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. dolnośląskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. opolskie w zakresie kategorii ABCD;

8) 08-09.05.2010 r.– WORD Białystok ul. Wiewiórcza 64
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. podlaskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. warmińsko-mazurskie w zakresie kategorii ABCD;

9) 29-30.05.2010 r. – WORD Warszawa ul. Odlewnicza 8
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. mazowieckie w zakresie kategorii ABCD;

10) 12-13.06.2010r. – WORD Ciechanów ul. Mleczarska 27
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. kujawsko-pomorskie w zakresie kategorii ABCD;

11) 19-20.06.2010 r. – WORD Częstochowa ul. Hallera 1
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. śląskie w zakresie kategorii ABCD;

12) 26-27.06.2010 r. – PORD Gdańsk ul. Równa 19/21
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. pomorskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. zachodniopomorskie w zakresie kategorii ABCD;

13) 10-11.07.2010 r. – MORD Nowy Sącz ul. 29 listopada 10
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. małopolskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. lubelskie w zakresie kategorii ACD;

14) 24-25.07. 2010 r. – WORD Krosno ul. Tysiąclecia 7
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. podkarpackie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. lubelskie w zakresie kategorii AB;

15) 04-05.09.2010 r. – WORD Piotrków Trybunalski ul. Gliniana 17
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. łódzkie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. świętokrzyskie w zakresie kategorii ABCD;

16) 25-26.09.2010 r. – WORD Kalisz ul. Braci Niemojowskich 3-5
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. wielkopolskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. lubuskie w zakresie kategorii ABCD;

17) 02-03.10. 2010 r. – WORD Legnica ul. Bydgoska 30 C
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. dolnośląskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. opolskie w zakresie kategorii ABCD;

18) 16-17.10.2010 r.– WORD Białystok ul. Wiewiórcza 64
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. podlaskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. warmińsko-mazurskie w zakresie kategorii ABCD;

19) 23-24.10. 2010 r. – WORD Warszawa ul. Odlewnicza 8
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. mazowieckie w zakresie kategorii ABCD;

20) 06-07.11.2010 r. – WORD Ciechanów ul. Mleczarska 27
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. kujawsko-pomorskie w zakresie kategorii ABCD;


- w każdym terminie planuje się 2 – 6 sesji egzaminacyjnych w zależności od ilości zgłoszeń,
- w poszczególnych terminach na egzamin, w uzasadnionych przypadkach, w miarę możliwości mogą być przyjęci kandydaci na egzaminatorów i egzaminatorzy z innych województw niż wskazane w planie.

Egzaminatorzy i kandydaci na egzaminatorów przystępujący do egzaminu powinni dokonać opłat za egzamin w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach ( Dz. U. Nr 219 poz. 2162 z 2003 r. z późn. zm.) na konto:

Ministerstwo Infrastruktury
Biuro Finansowe
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

nr konta : 65 1010 1010 0051 7713 9150 0000

tytułem: wpłata WORD - Komisja Weryfikacyjna egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów ;egz. teoretyczny kat. ......... , egz. praktyczny kat. ........ prawa jazdy.materiały: Ministerstwo Infrastruktury