Więcej czasu na wypoczynek

Więcej czasu na wypoczynek

Za dwa miesiące zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące rozliczania czasu pracy kierowców. Kierowca nie będzie mogł prowadziać ciężarówki dłużej niż 56 godzin tygodniowo.

Komisja Europejska znowelizowała przepisy dotyczące warunków zatrudnienia w transporcie drogowym. Uregulowania wynikające z rozporządzenia w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, ogłoszone już w ubiegłym roku (wejdą w życie 11 kwietnia), dotyczą rozliczania czasu pracy kierowców.

Zwiększono wymagania co do przerw w prowadzeniu pojazdów ciężarowych. Zmienią się przedziały czasowe obowiązkowych przerw dla kierowców. Pomimo, że pozostawiono ciągły 4,5-godzinny czas jazdy, to potem kierowca będzie musiał przerwać prowadzenie pojazdu na 45 minut. W tym czasie jedna przerwa w prowadzeniu pojazdu będzie musiała trwać dłużej – nieprzerwanie co najmniej 30 minut, a druga 15 minut.

Również czas przewidziany w ciągu doby ulegnie zmianie. Nie będzie juz można uznać ośmiogodzinnej przerwy w prowadzeniu pojazdu jako dobowego odpoczynku, tak jak jest obecnie. Nowe przepisy jasno definiują, że za odpoczynek dobowy będzie uznany ten, który będzie wynosił co najmniej 11 godzin, z tym że istnieje możliwość rozbicia go na dwie części. Pierwsza z nich nie może być krótsza niż 3 godziny, a druga niż 9 godzin (czyli wydłuża się wtedy czas odpoczynku do 12 godzin). 

Do tego kierowca w razie konieczności będzie mógł skorzystać z tzw. skróconego okresu wypoczynku, który nie może być mniejszy niż 9 godzin i nie większy niż 11 godzin. Ale jest jeden warunek tego sposobu rozliczania – będzie można to zrobić tylko trzy razy w tygodniu.

Dotyczy to załóg jednoosobowych. W przypadku zaś dwuosobowej obsady pojazdu (czyli wtedy, kiedy kierowcy mogą się zmieniać), kierowca będzie musiał skorzystać z co najmniej 9-godzinnego wypoczynku w ciągu 30 godzin od zakończenia poprzedniego dziennego lub tygodniowego okresu wypoczynku (obecnie jest 8-godzinna przerwa).

W sumie kierowca nie będzie mogł prowadziać ciężarówki dłużej niż 56 godzin tygodniowo. Licząc okres dwutygodniowy pozostaje taki sam przedział czasowy jak jest obecnie, czyli będzie można prowadzić nie dłużej niż przez 90 godzin.

 

 

źródło: Beata Trochymiak Gazeta Prawna