Sprostowanie do zaświadczenia o działalności w transporcie

Sprostowanie do zaświadczenia o działalności w transporcie
W Dzienniku Urzędowym UE L 63 s. 31 z 12 marca 2010 r. ukazało się sprostowanie do decyzji Komisji 2009/959/UE z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniającej decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz.U. L 330 z 16.12.2009).

Tekst sprostowania można pobrać ze strony:

http://eur-lex.europa.eu

Wyszukiwarka

Informacje