Nowe przepisy dotyczące hydraulicznych wind załadunkowych

Nowe przepisy dotyczące hydraulicznych wind załadunkowych

Początek 2010 roku przyniósł kilka istotnych zmian w przepisach dotyczących wind (platform) hydraulicznych. Dotyczą one dwóch istotnych elementów wyposażenia windy hydraulicznej:

1. Od 01.01.2010 obowiązuje nowa Dyrektywa 2006/42/WE. Jej elementem jest norma EN 1756-1, która precyzuje wyposażenie windy hydraulicznej, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkownika. Są to:
- Włącznik windy w kabinie kierowcy, wyposażony w akustyczny lub dźwiękowy wskaźnik otwarcia platformy.
- Minimalna długość ramienia udźwigu windy, która ma wynosić 600 mm. Od tej reguły istnieje jedno odstępstwo, dopuszczające mniejsze ramię udźwigu, w przypadku platform o maksymalnej długości 1000 mm (wówczas ramię windy może wynosić tylko 500 mm).
- Winda musi być wyposażona w bezpieczne sterowanie nożne na platformie, lub w przypadku wyposażenia windy w pilota, na platformie musi być dokładnie oznaczone czerwoną farbą miejsce, w którym może przebywać operator windy .

2. Z dniem 11 marca 2010 wchodzi w życie Dyrektywa Rady nr 70/221/EWG, zmieniająca przepisy w sprawie "zbiorników paliwa oraz tylnych zabezpieczeń pojazdów silnikowych i ich przyczep". Ponieważ montując windę hydrauliczną, zastępuje się oryginalny zderzak przeciw-najazdowy pojazdu zderzakiem, który jest integralną częścią windy, dyrektywa dotyczy również producentów wind hydraulicznych. Wprowadzenie tej Dyrektywy zwiększa wytrzymałość tylnych belek przeciw-najazdowych niemal dwukrotnie.


Wyciąg z Dyrektywy

Wyszukiwarka

Informacje