Bułgaria i Rumunia - przewozy kabotażowe

Bułgaria i Rumunia - przewozy kabotażowe
Z dniem 31 grudnia 2009 r. dobiegła końca pierwsza część okresu obowiązywania bezwzględnego zakazu wykonywania kabotażu przez przewoźników rumuńskich i bułgarskich na terytorium Unii Europejskiej, zgodnie z postanowieniami Traktatu Akcesyjnego o przystąpieniu Rumunii i Bułgarii do UE. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku przewozów drogowych, Polska skorzystała z możliwości przedłużenia tego okresu o kolejne dwa lata.

Oznacza to, że przewoźnicy drogowi z Rumunii i Bułgarii nie będą mogli wykonywać przewozów kabotażowych na terytorium RP, a przewoźnicy polscy - przewozów kabotażowych na terenie ww. krajów do dnia 31 grudnia 2011 r.

Źródło: GITD

Wyszukiwarka

Informacje