Zezwolenia na przewozy ładunków

Zezwolenia na przewozy ładunków

Zezwolenia na przewozy ładunków:

Niniejszym informujemy, że w roku 2005 będą dostępne następujące rodzaje zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych:

Zezwolenie loco - uprawnia do wykonania przewozu ( 1 jazdy tam i jednej z powrotem) pomiędzy Polską a krajem wydającym zezwolenie.

Zezwolenie tranzytowe - uprawnia do wykonania przewozu ( 1 jazdy tam i jednej z powrotem) przez terytorium danego kraju. Zezwolenie nie daje prawa do załadunku lub/i załadunku na terenie kraju tranzytowanego, chyba że przepisy dwustronne stanowią inaczej.

Zezwolenie ogólne - daje prawo do wykonania albo przewozu loco albo tranzytowego.

Zezwolenie kr3 - daje prawo do docelowego wywozu lub wwozu ładunku z/do kraju innego niż kraj rejestracji pojazdu.

Zezwolenie loco/kr3 - daje prawo do wykonania przewozu albo loco albo do/z kraju trzeciego.

Zezwolenie ogólne/kr3 - zezwolenie daje prawo do wykonania albo przewozu loco albo tranzytowego albo do lub z kraju trzeciego

Zezwolenie "porty" - daje prawo do wykonanie tylko przewozu do/z portu morskiego danego kraju.

Żadne z zezwoleń dostępnych w BOTM nie uprawnia do wykonywania przewozów kabotażowych i ponadgabarytowych. Szczegółowych informacji o zasadach wykonywania przewozów do konkretnych krajów udziela Informacja BOTM. Zezwolenia na przewozy osób:

Zezwolenie na wjazd pustym autobusem - wymagane jest przy wjeździe po grupę wwiezioną innym środkiem transportu, nie upoważnia do wjazdu po obywateli kraju wydającego zezwolenie a wjazd po obywateli kraju trzeciego jest możliwy tylko pod warunkiem wywozu grupy do kraju rejestracji pojazdu

Zezwolenie wahadłowe - uprawnia do wykonania wymienionej na zezwoleniu ilości przewozów zgodnie z harmonogramem i bez zmiany składu grup.

Dokumentem wymaganym w każdym przypadku, poza liniami regularnymi, jest formularz jazd (lista pasażerów)