Formularze/Wnioski

Formularze/Wnioski

Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku w formie kserokopii, powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ wydający dany dokument, notariusza lub upoważnionego pracownika BOTM na podstawie okazanych do wglądu oryginałów.

LICENCJE

Nazwa wniosku lub zezwoleniaFormatPobierz Plik
Oświadczenie o utracie licencji (wypisów) RTFl8.rtf
Wniosek licencyjnyWordL1.doc
Wykaz taboruWordL2.doc
Wykaz obszaruWordL3.doc
Załącznik do wniosku o zmianę składu osobowego spółek licencyjnychWordSC.doc
Wniosek o przeniesienie uprawnieńWordZ.doc
Deklaracja wystawcy do weksla "IN BLANCO"Worddeklaracja-wekslowa.doc
Wzór weksla własnego wypełnionegoWordweksel-wypelniony.doc
Wzór weksla własnego IN BLANCOWordweksel-inblanco.doc
Oświadczenie o aktualności podstawy prawnejWordoswaktualnosc.doc
Oświadczenie o kierowcachPDFl7.pdf


ZEZWOLENIA

Nazwa wnioskuFormat plikuPobierz plik
Wniosek o dodatkowe zezwolenia PDFdodatkowe.pdf
Wniosek na potrzeby własne PDFpotrzebywlasne.pdf
Wniosek o zezwolenia na przewozy wahadłowe PDFwniosekowahadlo.pdf
Wniosek o zezwolenia na przewozy regularne PDFlinieregularne.pdf
Wzór schematu czasu pracy i odpoczynku kierowców Wordinf57_wzor_sch.doc
Upoważnienie do wystawiania rachunków bez podpisu Wordoswifmy.doc
Informacja 7/2004 - Zezwolenie na mikrobus dla przewoźników zagranicznych Wordinf704.doc


Opłata skarbowa wynosi 5 zł od wniosku i 50 gr od każdego załącznika.

źródło: www.botm.gov.pl