Wiedeńskie

Wiedeńskie

Dz.U. 1988 Nr 5 poz. 40
Data wydania: 1984.06.01

Konwencje WIEDEĂ?SKIE
  1. Konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Wiedniu w dniu 8 listopada 1968 r. (załącznik do Dz.U. nr 5 z dnia 24 lutego 1988 r, poz. 40 i 44 ).
  2. Konwencja o znakach i sygnałach drogowych sporządzona w Wiedniu w dniu 8 listopada 1968r. (Dz. U. załącznik do nr 5 poz. 42, 46, 48 z dnia 24 lutego 1988).
  3. Konwencje te nie dotyczą bezpośrednio przedsiębiorstw transportowych, nie mniej zgodnie z ww. Konwencjami ich strony zgodziły się na ujednolicenie podstawowych zasad ruchu drogowego zawartych w przepisach krajowych, w celu ułatwienia ruchu międzynarodowego. Oznacza to, iż kierowca (przewoźnik) zobowiązany jest stosować się do przepisów krajowych obowiązujących w danym państwie - stronie Konwencji, natomiast ze względu na jej postanowienia spodziewać się może iż podstawowe zasady ruchu drogowego będą identyczne do zasad przyjętych w kraju z którego pochodzi z wyjątkami dotyczącymi takich spraw jak:
  • dopuszczalna prędkości pojazdów,
  • dopuszczalny poziomu zawartości alkoholu w organizmie kierującego pojazdem itp.
  1. Ponadto strony zobowiązały się do uznania krajowych dokumentów takich jak:
  • dokument stwierdzający zarejestrowanie pojazdu
  • prawo jazdy (krajowe lub międzynarodowe)