Nowa ustawa o delegowaniu kierowców

Nowa ustawa o delegowaniu kierowców

W dniu 28 lipca 2023 r. Prezydent podpisał ustawę o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym.

Ustawa częściowo wejdzie w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Ustaw, tj. 18 sierpnia 2023 r. Jakie zmiany czekają branżę transportową w związku z uchwaleniem nowego prawa?


Ustawa ukazała się już w Dzienniku Ustaw: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/1523. Przepisy ustawy stanowią przede wszystkim implementację unijnych dyrektyw dotyczących delegowania kierowców, składających się na tak zwany Pakiet Mobilności, co stanowi wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r.).
W ramach nowelizacji zmieniono szereg ustaw, w tym ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o transporcie drogowym, o czasie pracy kierowców, ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT) oraz ustawę o tachografach.

Przepisy nowej ustawy będą miały zastosowanie do przewoźników drogowych, którzy mają siedzibę w innym państwie i kierują tymczasowo kierowcę będącego jego pracownikiem do pracy na terytorium Polski, w związku z realizacją usługi transportu drogowego.

W ramach ustawy określono najważniejsze zasady dotyczące:
- delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizacji obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem kierowców;
- kontroli drogowej delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- współpracy między Inspekcją Transportu Drogowego oraz Państwową Inspekcją Pracy w zakresie przekazywania informacji związanych z delegowaniem kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z tego terytorium;
- postępowania związanego z nakładaniem kar za naruszenie przepisów.

Podstawowym obowiązkiem przewoźnika delegującego będzie zgłoszenie kierowcy przez system informatyczny IMI - został on wdrożony w ramach Pakietu Mobilności i pozwala na delegowanie kierowców na terenie całej Unii Europejskiej. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w momenciu rozpoczęcia pracy przez delegowanego kierowcę, poprze złożenia odpowiedniego wniosku na elektronicznym formularzu dostępnym w systemie IMI. Pracodawca musi też zapewnić, aby kierowca posiadał określone dokumenty w postaci elektronicznej lub papierowej:
- kopia zgłoszenia oddelegowania,
- listy przewozowe potwierdzające wykonanie usług transportowych na terenie Polski, a także listy przewozowe z których wynika, że możliwe jest wykonanie tego rodzaju, przewozu kabotażowego, zgodnie z przepisami Rozporządzenia UE nr 1072/2009,
- zapisów z tachografu.

Ustawa zawiera też liczne wyłączenia podmiotowe dotyczące rodzaju kierowców do których nie będzie mieć zastosowania (np. delegowanych do pracy w oddziale, zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej, pochodzących z Konfederacji Szwarcjarskiej) oraz wyłączenia przedmiotowe w zakresie niektórych rodzajów usług transportowych wykonywanych na terenie Polski (nie stosuje się do tranzytu, przewozu dwustronnego, etc.).
Co istotne, przepisy określają także obowiązki przewoźników z państw poza UE w zakresie delegowania kierowców. Wynika to z faktu, że w art. 1 ust. 10 dyrektywy 2020/1057 wskazano przedsiębiorstwa transportowe mające siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim UE nie mogą być traktowane w sposób bardziej uprzywilejowany niż przedsiębiorstwa mające siedzibę w państwie członkowskim, w tym w trakcie wykonywania przewozów na podstawie umów dwustronnych lub wielostronnych przyznających dostęp do rynku unijnego lub jego części. Dlatego ustawa przewiduje m.in obowiązek przesłania na żądanie organu przez przewoźnika z państwa trzeciego dokumentacji dotyczącej wynagrodzenia kierowcy oraz warunków jego zatrudnienia (art. 14).

Autor: Ewa Sławińska-Ziaja
Radca prawny w Trans Lawyers Kancelaria Prawna

 

Przeczytaj też:
Sposoby na obniżenie kosztów floty z telematyką Systemy telematyczne do zarządzania flotą są opracowywane z myślą o zapewnieniu pełniejszej kontroli nad wykorzystywaniem pojazdów, zwiększeniu wydajności i szeroko pojętej optymalizacji realizowanych zleceń. Dzięki zebranym danym można podejmować efektywniejsze i niezawodne decyzje w celu obniżenia całkowitego kosztu utrzymania floty.
Przetrwają firmy transportowe, które są elastyczne Liczba zamówień na usługi przewozowe w tym roku spadła na rynku krajowym średnio o 10-15%, a w transporcie międzynarodowym w niektórych miesiącach nawet o 30%.
Które ciężarówki nie wjadą na Białoruś? W dniu dzisiejszym w Dzienniku ustaw ukazało się rozporządzenie zamykające drogę transportom z i na Białoruś.
Znaki towarowe firm - również transportowych Unijne dofinansowanie do znaku towarowego - tylko do końca grudnia.
Składy jednoosobowe, a nowa uchwała Sądu Najwyższego Uchwała Sądu Najwyższego może otworzyć drogę do wzruszenia spraw zapadłych przed sądem drugiej instancji w trakcie pandemii Covid-19.
Branża TSL w czasach niepewności. Specjaliści szukają nowych kierunków optymalizacji Minione dwa lata były czasem wielkiej próby dla całej branży TSL. Konflikt zbrojny w Ukrainie, rosnące koszty działalności operacyjnej, pozrywane łańcuchy dostaw, spowolnienie w sektorze e-commerce, a także regulacje pakietu mobilności to czynniki, które sprawiły, że utrzymanie rentowności biznesu transportowego stało się obecnie niekwestionowanym wyzwaniem.
MTD Skuratowicz zdobywa prestiżową nagrodę za transport pow. 120 t  MTD Skuratowicz – firma zrzeszona w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Pracodawców Transportu Nienormatywnego (OSPTN) – wygrywa europejski konkurs ESTA Awards of Excellence 2023 za najbardziej spektakularny transport powyżej 120 t.
Direct Vision Standard - wymogi bezpieczeństwa dla pojazdów ciężarowych Czy polski przewoźnik ma szansę uzyskać zezwolenie bezpieczeństwa HGV?
ZUS upomina się o przestrzeganie nowych przepisów. Dlaczego kontrole nasiliły się właśnie teraz? W związku z przypadkami nieuczciwych zachowań w firmach transportowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych zdecydował się na podjęcie bardziej stanowczych kroków.