Nawet 12 tys. kary dla przewoźnika za każdą kontrolę drogową

Busy licencja międzynarodowa

Już od dziś - 21 maja br. - firmy posiadające tzw. busy, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys.

 

Jak podaje Główny Inspektorat Transportu Drogowego, do połowy maja 2022 roku wpłynęły 2194 wnioski dotyczące pojazdów o dmc od 2,5 do 3,5. W tym 1516 wniosków dla firm posiadających wyłącznie pojazdy od 2,5 do 3,5 tony, a 678 dotyczyło m.in. rozszerzenia dotychczasowych uprawnień pow. 3,5. Do tej pory GITD wydało 906 licencji i blisko 6900 wypisów z tych licencji. Oznacza to, że wiele firm nie ma jeszcze niezbędnych uprawnień, by wyruszyć w trasę po wprowadzeniu nowych przepisów, wynikających z Ustawy o transporcie drogowym i pakietu mobilności. A Ci, którzy podeszli do tego zadania zbyt późno mogą poczekać na licencję około miesiąc. Co grozi spóźnialskim, którzy zaryzykują wyruszenie w trasę bez ważnych uprawnień? Odpowiadają eksperci Inelo.

Istotnym aspektem jest to, że kara w wysokości 12 tys. za brak licencji może być nałożona na firmę transportową przy każdej kontroli drogowej. 3-krotnie skontrolowanie kierowcy w trakcie miesiąca trasy bez licencji dla firmy, może wiązać się z karą w wysokości aż 36 tys. zł. Dodatkowo, sankcje zostaną nałożone na kierowcę i osobę zarządzającą transportem.

- Tak wysokie kary mają na celu powstrzymywać przewoźników od nielegalnych praktyk na rynku transportowym i wyjazdów bez licencji. Jeśli firma busiarska ma 100 kierowców i 50 z nich zostanie tylko raz skontrolowana w ciągu 3 miesięcy, to przewoźnik, który zaniedbał przepisy, może dostać karę w wysokości nawet 600 tys. zł, a to poważnie dotknie jego biznes – komentuje Jakub Ordon, Regionalny Ekspert, Grupa Inelo i dodaje, że trzeba wziąć pod uwagę to, że każdy kraj Unii Europejskiej ma inne kary, najczęściej są one większe niż w Polsce.

Wszystkie firmy, uprawniające do transportu oczywiście podlegają pod kontrolę dobrej reputacji. Warto jednak wiedzieć, że większość naruszeń z ustawy o transporcie nie jest na chwilę obecną skierowana do firm busiarskich ze względu na brak tachografów oraz konieczność przestrzegania norm rozporządzenia nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego, mimo wszystko nie są oni bezkarni.

- Już za sam fakt niewyposażenia kierowcy w wypis z licencji, może wiązać się z 1 BPN (bardzo poważne naruszenie) nałożonym na firmę. Trzy takie sytuacje w ciągu roku mogą spowodować wszczęcie postępowania przez GITD w zakresie utraty dobrej reputacji, a w konsekwencji utratę usprawnień do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Warto również pamiętać o tym, że nowy taryfikator mandatów, obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku nakłada dodatkowe kary za przeładowanie busów: Zgodnie z tym, przeładowanie pojazdu o 100 kg będzie sankcjonowane dodatkową karą dla firmy w wysokości 500 zł, a o 800 kg zostanie naliczona dodatkowa kara w wysokości 2000 zł – zauważa Mateusz Włoch, Ekspert ds. Rozwoju i Szkoleń , Grupa Inelo.

Pod koniec 2021 roku, na polskim rynku funkcjonuje ok. 10 tys. przewoźników, wykonujących transport międzynarodowy pojazdami o DMC do 3,5 tony. Jak wynika z najnowszych informacji GITD (stan na połowę maja 2022), prośbę o udzielenie licencji dla transportu lekkiego złożyło 2194 przewoźników, z czego już 906 licencji zostało wydanych. Porównując te dane można przypuszczać, że tylko co 4 firma ma szansę wyrobić uprawnienia w terminie.

GITD aktualnie rozpatruje wnioski w przeciągu jednego miesiąca, ale trzeba liczyć się z tym, że termin ten może ulec wydłużeniu ze względu na niekompletność składanych dokumentów. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Do ubiegania się o licencję wspólnotową niezbędne jest spełnienie, kilu wymogów przez przewoźników:

- posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
- dostępu do bazy transportowej z wymaganą liczbą miejsc parkingowych, odpowiadającą przynajmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez firmę do organu, który wydaje zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
- posiadania dobrej reputacji, stanowiącej warunek prowadzenia działalności, co oznacza, że przewoźnik nie może być skazany za poważne przestępstwa ani nie mogą ciążyć na nim sankcje za poważne naruszenia, a zwłaszcza dotyczące przepisów wspólnotowych związanych z transportem drogowym,
- posiadania zdolności finansowej, która wynosi 1800 euro na pierwszy pojazd oraz 900 euro na każdy dodatkowy, wykorzystany pojazd,
- wyznaczyć zarządzającego transportem, który posiada certyfikat kompetencji zawodowych,
kierowcy, którzy są spoza Unii Europejskiej muszą posiadać dodatkowo świadectwo kierowcy i wypis z licencji na każdy pojazd.

Opłata za wyrobienie licencji na międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy wynosi 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji, jeśli jej ważność wynosi do 5 lat. Jeśli jednak przewoźnik chce wyrobić licencję na okres dłuższy – do 10 lat - będzie musiał zapłacić 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji. Dodatkowo trzeba doliczyć koszty związane z uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych – 800 zł oraz zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, niezbędnym do wydania licencji – 1000 zł.

Warto zaznaczyć, że wykazanie zdolności oraz kompetencji zawodowych jest bardziej złożoną kwestią niż spełnienie pozostałych warunków dotyczących podania adresu siedziby firmy oraz bazy eksploatacyjnej. Zabezpieczenie finansowe powinno zawierać informacje o kapitale firmy w długoterminowej perspektywie oraz o dysponujących środkach rezerwowych, a także być okazane na podstawie sprawozdania, potwierdzonego przez osoby trzecie.

Aby uzyskać licencję wspólnotową trzeba przygotować pakiet dokumentów:

- oryginał wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej > 2,5 tony i < 3,5 tony – druk LM1,
- oryginał oświadczenia osoby zarządzającej transportem,
- kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych,
- dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej, zapewniające podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na - całość taboru), zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w wysokości 1800 euro na pierwszy pojazd i 900 euro na kolejny pojazd,
- oryginał oświadczenia dotyczącego bazy eksploatacyjnej (załącznik OB),
- informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem,
- oryginał oświadczenia o niekaralności (załącznik ON) przedsiębiorcy/ wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem,
- oryginał wykazu pojazdów (załącznik WPCM),
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji.

Na tym nie koniec zmian dla busiarzy. Kolejne przepisy związane z wymogiem posiadania tachografów i przestrzeganiem przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku, jak dla kierowców ciężarówek zaczną obowiązywać od 1 lipca 2026 roku.

Przeczytaj też:
Niebieski znak TIR na ciężarówkach co oznacza?

Niebieski znak TIR na ciężarówkach co oznacza? Często spotykamy się z tytułami TIR przejechał drogą... lub kierowca TIRa wymusił pierwszeństwo... To potoczne określenie nie oznacza wcale samochodu ciężarowego, a jest to, mówiąc w skrócie, karnet w międzynarodowym ruchu drogowym.

Wakacje z ograniczeniami ruchu dla samochodów ciężarowych za granicą

Wakacyjne ograniczenia ruchu dla samochodów ciężarowych są wprowadzane, ponieważ chodzi o ograniczenie ruchu pojazdów w okresach, gdy ruch ten gwałtownie rośnie. Różne kraje, w różny sposób stosują zbiegi poprawiające płynność ruchu i zwiększając bezpieczeństwo na drogach.

Wakacyjne zakazy dla ciężarówek

Inspekcja Transportu drogowego przypomina o wakacyjnych ograniczeniach ruchu samochodów ciężarowych.

Automotive – branża nadal na zakręcie?

Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy trzeciej edycji konferencji sektora motoryzacyjnego, organizowanej przez Polsko - Niemiecką Izbę Przemysłowo Handlową.

Czy wynagrodzenie za urlop dla kierowców zawodowych będzie wyższe - nawet do 30 tys. kary dla przewoźnika

Sezon urlopowy powoli się rozpoczyna, a wraz z nim firmy transportowe czekają kolejne wydatki.

Program TMS - dla kogo jest przydatny i gdzie się sprawdza?

W branży transportowej dużo się dzieje. Powstaje liczne nowoczesne oprogramowanie, którego celem jest skuteczna obsługa działalności firmy, gdy baza kontrahentów się rozrasta. Wówczas działanie bez odpowiednich narzędzi i planu skazana jest na niepowodzenie.

Z czego wynikają tak duże podwyżki cen paliw?

Choć ceny paliw wzrosły w całej Europie, z danych Komisji Europejskiej wynika, że w Polsce benzyna podrożała najbardziej – o ponad 35 proc. w okresie od lutego do maja br.

Ograniczenia w ruchu w Katowicach dla ciężarówek

W związku z organizacją na terenie Miasta Katowice, XI sesji Światowego Forum Miejskiego Wojewoda Śląski wprowadził w dniach od 26 do 30 czerwca 2022 roku w godzinach od 7:00 do 23 :00 zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton, z wyłączeniem autobusów.

O jakiej porze najniższe ceny paliw na stacjach?

Badanie przeprowadzone przez ADAC dowodzi, że diesel, na niemieckich stacjach, jest o ponad 16 centów droższy rano, niż wieczorem.

Wyszukiwarka

Informacje