Będą sankcje za naruszenie sankcji - wobec Rosji i Białorusi

Sankcje Rosja

W miniony czwartek Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.

 

Ustawa wprowadza reżim odpowiedzialności prawnej za nieprzestrzeganie sankcji (zawartych w rozporządzeniach unijnych, głównie:  rozporządzeniu 833/2014 oraz 765/2006), z możliwością nakładania rekordowo wysokich kar, a także stworzy precedens do nakładania krajowych, dalej idących niż unijne, ograniczeń przedmiotowych i podmiotowych w stosunku do Rosji. Sankcje za nieprzestrzeganie sankcji będą dotyczyły naruszeń w zakresie zawierania nowych umów oraz nieprawidłowej realizacji umów zawartych przed agresją Rosji na Ukrainę.

Przewiduje się możliwość nałożenia na przedsiębiorstwa działające w Polsce i realizujące niedozwolone transakcje z podmiotami z Rosji lub Białorusi administracyjnej kary pieniężnej w wysokości do 20 000 000 zł. Kara ta przewidziana jest za naruszenia zakazów polegające na: sprzedaży, dostawie, przekazywaniu lub wywozie produktów lub technologii przeznaczonych do wydobycia paliw kopalnych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia 833/2014, na rzecz jakiegokolwiek podmiotu w Rosji, sprzedaży, dostawie, przekazywaniu lub wywozie towarów luksusowych wymienionych w załączniku XVIII do rozporządzenia 833/2014, na rzecz jakiegokolwiek podmiotu w Rosji, przywozie do Unii wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XVII do rozporządzenia 833/2014, pochodzących z Rosji lub wywiezionych do Rosji, uczestnictwie w jakiejkolwiek transakcji z podmiotem wymienionym w załączniku XIX do rozporządzenia 833/2014 lub kontrolowanym przez podmiot wymieniony w tym załączniku, świadomych działaniach mających na celu ominięcie powyższych zakazów.

Analogiczne sankcje karne przewidziane są za naruszenie sankcji wobec Białorusi. Przestrzeganie przepisów rozporządzeń będzie podlegało kontroli celno-skarbowej.

Info: Prawo.pl

Przeczytaj też:
Nawet 12 tys. kary dla przewoźnika za każdą kontrolę drogową

Już od dziś - 21 maja br. - firmy posiadające tzw. busy, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys.

Kiedy auto zastępcze? UOKiK przygląda się towarzystwom ubezpieczeniowym

UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające wobec czterech towarzystw ubezpieczeniowych, które utrudniały kierowcom korzystanie z aut zastępczych.

Na A4 znowu będzie drożej

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, koncesjonariusz autostrady A4 Katowice-Kraków planuje od 4 lipca br. zmienić stawki opłat za przejazdy dla wszystkich kategorii pojazdów.

Do czego służy system IMI - portal do zgłaszania delegowania kierowców

Jakie są najczęstsze wątpliwości dotyczące systemu zgłaszane przez firmy transportowe?

Rosja broni się wprowadzeniem importu równoległego

Legalizacja importu równoległego w Rosji może doprowadzić do tego, że do kraju napłyną tzw. podróbki.

Luksusowe samochody nie trafią do Rosji

W belgijskim porcie Zeebrugge stoi około 8000 luksusowych samochodów. Były przeznaczone do wysyłki do Rosji.

Do pierwszego września nie będą ważyć ciężarówek

Trudno przewidzieć, jak potoczą się losy wojny i ile jeszcze potrwa okupacja Ukrainy, jednak węwnątrz Federacji Rosyjskiej widać nerwowe ruchy rządzących.

Kolejna partia samochodów ciężarowych dla dużego przewoźnika z Wielkopolski Samochody dostawcze w transporcie międzynarodowym - zostało tylko 30 dni

Wśród najważniejszych zasad, które muszą spełniać przewoźnicy międzynarodowi, jeżdżący tzw. busami, jest posiadanie zdolności finansowej.

Wyszukiwarka

Informacje