Rejestracja w systemie IMI kierowców - pracowników delegowanych

Pracownik delegowany kierowca

Od 2 lutego, w związku z wprowadzeniem Pakietu Mobilności, przewoźnicy są zobowiązani do zgłaszania swoich kierowców ciężarówek w systemie IMI. Dotychczasowe zgłoszenia krajowe (MiLoG, SIPSI) stracą ważność.

 

System IMI jest obowiązkowy dla wszystkich przewoźników drogowych Unii Europejskiej, delegujących kierowców do pracy na terenie innego kraju UE. Komisja Europejska opublikowała wytyczne, pozwalające interpretować niezbyt precyzyjne nowe przepisy. W dokumencie Komisja omówiła przykłady przewozu towarów w transporcie bilateralnym, cross-trade, kabotażu i tranzycie.

Kierowca - pracownik delegowany

kto zatem podlega definicji pracownika delegowanego w transporcie?
- kto wykonuje operacje cross-trade, rozumiane jako przewozy wykonywane między dwoma państwami członkowskimi lub między państwem członkowskim, a państwem trzecim, z których żadne nie jest krajem siedziby przewoźnika, wykonującego te operacje;
- kto realizuje przewozy kabotażowe, rozumiane jako krajowe przewozy zarobkowe lub wykonywane tymczasowo na terytorium państwa członkowskiego przez przewoźnika z siedzibą w innym państwie członkowskim.

A kto to nie jest pracownikiem delegowanym?

Kierowca nie jest traktowany za pracownika delegowanego w momencie, kiedy:
- wykonuje międzynarodowe przewozy dwustronne, rozumiane jako przewozy oparte na umowie transportowej z państwa członkowskiego, w którym przewoźnik ma siedzibę (państwo członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa) do innego państwa członkowskiego lub do państwa trzeciego, lub z innego państwa członkowskiego i państwa trzeciego do państwa członkowskiego siedziby;
- wykonuje ograniczone dodatkowe czynności załadunku i/lub rozładunku (tj. cross-trade operacji opisanych powyżej), prowadzonych w ramach operacji bilateralnych w państwach członkowskich lub państwach trzecich, przez które przejeżdża kierowca;
- jedzie tranzytem przez terytorium państwa członkowskiego bez wykonywania jakiejkolwiek działalności załadunkowych lub rozładunkowych;
- wykonuje początkowy lub końcowy etap operacji transportu kombinowanego, zgodnie z definicją zawarta w Dyrektywie 92/106/EWG, w przypadku gdy sam odcinek drogowy składa się z dwustronnej operacji transportowej.

Do zgłaszania delegowania kierowców są zobowiązani tylko ci przewoźnicy, których obliguje do tego Pakiet Mobilności.

Deklaracja rejestracji pracowników delegowanych znajduje się pod linkiem: https://www.postingdeclaration.eu/landing

Ze względu na początek obowiązywania nowych przepisów najlepiej wszystkie deklaracje systemowe, obowiązujące dotychczas, przechowywać w kabinie kierowcy - przynajmniej przez pierwsze tygodnie. Ta prewencja wynika z tego, że poszczególne kraje nie są jeszcze w pełni przygotowane i jak dotąd nie wprowadziły przepisów wykonawczych.

Instrukcja wypełnienia deklaracji pracownika delegowanego: https://www.groupespro.com/upload/files/Espro_Poradnik_System_IMI_Instrukcja_rejestracji.pdf

Info: Kancelaria Group ESPRO

Przeczytaj też:
Nawet 12 tys. kary dla przewoźnika za każdą kontrolę drogową

Już od dziś - 21 maja br. - firmy posiadające tzw. busy, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys.

Monitoring ciśnienia powietrza w oponach w Niemczech obowiązkowy

Jak zapowiedziało niemieckie Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Transportu, systemy monitorowania ciśnienia w oponach będą obowiązkowe w Niemczech od lipca 2022 r.

Kiedy auto zastępcze? UOKiK przygląda się towarzystwom ubezpieczeniowym

UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające wobec czterech towarzystw ubezpieczeniowych, które utrudniały kierowcom korzystanie z aut zastępczych.

Droga ekspresowa S19 Via Carpatia ma nowy odcinek

W ostatnich dniach kwietnia GDDKiA oddała do ruchu ostatni element szlaku Via Carpatia pomiędzy granicą województw lubelskiego i podkarpackiego a Rzeszowem odcinek Zdziary - Rudnik nad Sanem.

Na A4 znowu będzie drożej

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, koncesjonariusz autostrady A4 Katowice-Kraków planuje od 4 lipca br. zmienić stawki opłat za przejazdy dla wszystkich kategorii pojazdów.

Siedemset milionów euro na parkingi przy autostradzie

Według Federalnego Ministerstwa Transportu, Niemczech, planuje się ponad 350 inwestycji dotyczących rozbudowy i budowy nowych projektów budowlanych związanych z miejscami parkingowymi dla ciężarówek.

Do czego służy system IMI - portal do zgłaszania delegowania kierowców

Jakie są najczęstsze wątpliwości dotyczące systemu zgłaszane przez firmy transportowe?

Rosja broni się wprowadzeniem importu równoległego

Legalizacja importu równoległego w Rosji może doprowadzić do tego, że do kraju napłyną tzw. podróbki.

Luksusowe samochody nie trafią do Rosji

W belgijskim porcie Zeebrugge stoi około 8000 luksusowych samochodów. Były przeznaczone do wysyłki do Rosji.

Wyszukiwarka

Informacje