Straż Miejska zważy twoją ciężarówkę. Trzy kary za jedno wykroczenie

Ustawa o Drogach 2021

W dniu 11 stycznia 2021 wszedł w życie nowy akt prawny. Ustawodawca postanowił wprowadzić kolejną ustawę nakładającą wysokie kary za niektóre naruszenia dotyczące ruchu przeciążonych pojazdów po drogach publicznych.

 

Problem jednak w tym, że nowy akt prawny przewiduje możliwość nałożenia trzech różnych kar podczas jednej kontroli drogowej za to samo naruszenie - informuje Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych. Dotychczasowa sytuacja prawna już była mocno wątpliwa z punktu widzenia konstytucji RP: mianowicie ustawodawca przewidział dla przewoźników korzystających z nienormatywnych pojazdów dwie odrębne kary pieniężne: za brak zezwolenia (ustawa - Prawo o ruchu drogowym) oraz za faktyczne przeciążenie lub przekroczenie innych parametrów (ustawa o transporcie drogowych ). Teraz dochodzi trzecia kara - za przekroczenie nacisków na osi (na podstawie komentowanej ustawy o drogach publicznych). W konsekwencji w skrajnym przypadku przewoźnik po kontroli otrzyma trzy protokoły kontroli: z ustawy o transporcie drogowym, ustawy o drogach publicznych i ustawy - Prawo o ruchu drogowym, które kierowca będzie musiał przeczytać , złożyć ewentualne uwagi i podpisać.

Konsekwencje finansowe za podróżowanie z przekroczonymi naciskami osi lub masą całkowitą (maksymalnie do):

- 15 000 zł – prawo o ruchu drogowym – za brak zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym,
- 20 000 zł – ustawa o drogach publicznych – za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi w miejscu ich ograniczenia do 8 lub 10 ton,
- 15 000 zł – ustawa o transporcie drogowym – za przekroczenie dmc, długości lub wysokości

Ustawa zawiera więcej istotnych zmian w organizacji ponadgabarytowego przewozu drogowego:

Na drogach publicznych dopuszczalny będzie powszechnie nacisk osi do 11,5 tony. Jednakże zarządca drogi w ściśle określonych przypadkach będzie miał możliwość wprowadzić znak drogowy obniżający dopuszczalny nacisk na osi na konkretnej drodze lub w strefie do lub 10 ton.
Kontrolę nacisków osi w samochodach ciężarowych, w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych, będzie mogła dokonywać Straż Miejska lub Straż Gminna, a decyzje o nałożeniu kary będzie wydawał komendant SM lub gminnej.

Ustawa zmienia przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego umożliwiając ponowne wszczęcie postępowania zakończonego decyzją ostateczną w przypadku wydania przez TSUE wyroku stwierdzającego niezgodność z prawem UE przepisu, - na którym opiera się taka decyzja.

Zmniejszono ilość rodzajów zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym z 7 do 5. Zwiększono karę (w prawie o ruchu drogowym) za najmniejsze przekroczenia (do 10%) z obecnych 500 zł do 6000 zł (o 1200%). Zwiększono karę za średnie przekroczenia (od 10 do 20%) z obecnych 2000 zł do 10000 zł (o 500 %).

Ustawa przewiduje możliwość wznowienia postępowań zakończonych karą pieniężną w zakresie przejazdu dokonanego w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy w związku z orzeczeniem przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o niezgodności przepisów krajowych nakładających obowiązek posiadania zezwoleń umożliwiających poruszanie się po drogach publicznych pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t (ograniczono możliwość składania wniosków i skarg do organu, który wydał decyzję ostateczną do miesiąca do wejścia w życie ustawy, zaś do sądu – do 3 miesięcy).
Ustawa wchodzi w życie (w większości po 60 dniach od daty publikacji, czyli w dniu 11 kwietnia 2021 roku.

Źródło: PSPD

Przeczytaj też:
Dotacje rządowe na nową flotę ciężarówek

Firmy, które kupią nowe ciężarówki z obecną normą emisji spalin Euro VI d lub ciężarówki napędzane energią elektryczną lub wodorową, mogą otrzymać dofinansowanie do 15 000 euro od rządu federalnego.

 

Chiny sprzedały 759 300 sztuk ciągników siodłowych w 2020 roku i odnotowały rekordowy wzrost

W czasie gdy Europa podsumowuje i liczy straty, Chiny przeżywają niebywały rozkwit rynku pojazdów użytkowych.

 

Testy dla kierowców ciężarówek na Covid-19 przed wjazdem na Łotwę i inne ograniczenia podróży

Od 15 lutego zawodowi kierowcy ciężarówek zobowiązani są wykonać, przed wjazdem na Łotwę, test na Covid-19.

 

Rekordowe dane przewozów towarowych mimo pandemii

Barometr transportowy TIMOCOM wskazał w ostatnim kwartale 2020 r. aż o 56% więcej ofert frachtów niż w tym samym okresie roku 2019.

 

Transport bez pakietu Mobilności - nowy kierunek dla polskich przewoźników

Transport na Wschód, poza granicę Unii Europejskiej, wiąże się z sporą liczbą przeszkód do pokonania. Formalnych, politycznych, infrastrukturalnych, na przejściach granicznych czy problemów dotyczących bezpieczeństwa.

 

Ile załadować - dwa czy trzy?

W zeszłym tygodniu niemiecka policja przeprowadziła zmasowane kontrole transportu towarowego. Według policji szczególnie, godny uwagi był autotransporter.

 

Alltrucks rozwija sieć warsztatów w Europie i uruchamia działalność na Litwie

Sieć Alltrucks Truck & Trailer Service stale się rozwija. Od 01.01.2021 r. na Litwie w czterech miastach zostaje uruchomiona kompleksowa koncepcja serwisowa Alltrucks, tym samym rozszerzając swoją obecność w Europie Wschodniej.

 

Transport do Wielkiej Brytanii - wyspecjalizowane spedycje zbierają plony

Najbardziej widoczną konsekwencją Brexitu dla TSL jest przywrócenie kontroli granicznych w przewozie dóbr pomiędzy krajami Wspólnoty i Wielką Brytanią. To spowodowało, że na przełomie roku kierowcy utknęli w kilometrowych kolejkach, a święta, zamiast w domu, spędzili w kabinach ciężarówek.

 

Rejestracje ciężarowe - pierwszy miesiąc 2021 roku

W styczniu 2021 r. zarejestrowano 1578 pojazdów użytkowych pow. 3,5 t, to więcej o 2,5% niż rok wcześniej.

 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL