Movo przestoje

Aż 35 879,80 zł odszkodowania za 42 dni przestoju pojazdu!

Liczne orzeczenia sądów powszechnych przekonują, że warto dochodzić odszkodowania za zysk utracony przez przedsiębiorcę transportowego w związku z uszkodzeniem pojazdu.

 

Przykładem niech będzie chociażby orzeczenie Sądu Rejonowego w Zgorzelcu (sygn. akt I C 66/13), który ustalił wartość takiego świadczenia na kwotę 35.879,80 zł za 42 dni przestoju !

Stan faktyczny sprawy przedstawiał się w sposób następujący. W wyniku uszkodzenia pojazdu przewoźnik, który pozostawał w stałym stosunku zlecenia nie mógł realizować transportu na rzecz swojego kontrahenta przez okres 42 dni, a tym samym nie osiągnął w tym czasie żadnego przychodu. W związku z tym doznał szkody, którą sam określił jako odpowiadającą utraconemu zyskowi netto i oszacował ją na kwotę 940,00 zł dziennie, co dawało łączną wartość 39.480,00 zł. O wypłatę takiej kwoty wezwał ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkodowego zdarzenia. Zakład ubezpieczeń uznał roszczenie co do zasady, jednakże wypłacił jedynie kwotę 19.740,00 zł, argumentując, iż przedłożona w toku postępowania likwidacyjnego dokumentacja nie pozwalała na ustalenie rozmiarów szkody w pozostałym zakresie. W takiej sytuacji sprawa została skierowana na drogę sądową. W toku postępowania sąd ustalił, iż zysk netto w rzeczywistości był nieco niższy niż ten, który wskazał poszkodowany i wynosił 854,28 zł, a łączna wartość szkody z tego tytułu opiewała na kwotę 35.879,80 zł. W konsekwencji uwzględniając odszkodowanie wypłacone w toku postępowania likwidacyjnego sąd zasądził na rzecz strony powodowej dodatkowo 16.139,80 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz kwotę 2.356,22 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. W ostatecznym rozrachunku przedsiębiorca zrekompensował sobie poniesione straty bez świadczenia jakiekolwiek pracy.

Jak wynika z wyżej opisanego przykładu, odszkodowania za utracony zysk mają realny charakter. Warto więc podjąć starania o kompensację tej szkody, tym bardziej, że koszty związane z prowadzeniem tego rodzaju spraw są niewielkie w stosunku do wartości świadczenia odszkodowawczego, które może uzyskać przedsiębiorca, a ponadto podlegają one zwrotowi od strony przeciwnej.

adw. Konrad Jagiełło
adw. Krzysztof Gronek
MOVO Kancelaria Prawa Transportowego

 

Przeczytaj też:
Które ciężarówki nie wjadą na Białoruś? W dniu dzisiejszym w Dzienniku ustaw ukazało się rozporządzenie zamykające drogę transportom z i na Białoruś.
Znaki towarowe firm - również transportowych Unijne dofinansowanie do znaku towarowego - tylko do końca grudnia.
Składy jednoosobowe, a nowa uchwała Sądu Najwyższego Uchwała Sądu Najwyższego może otworzyć drogę do wzruszenia spraw zapadłych przed sądem drugiej instancji w trakcie pandemii Covid-19.
Branża TSL w czasach niepewności. Specjaliści szukają nowych kierunków optymalizacji Minione dwa lata były czasem wielkiej próby dla całej branży TSL. Konflikt zbrojny w Ukrainie, rosnące koszty działalności operacyjnej, pozrywane łańcuchy dostaw, spowolnienie w sektorze e-commerce, a także regulacje pakietu mobilności to czynniki, które sprawiły, że utrzymanie rentowności biznesu transportowego stało się obecnie niekwestionowanym wyzwaniem.
MTD Skuratowicz zdobywa prestiżową nagrodę za transport pow. 120 t  MTD Skuratowicz – firma zrzeszona w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Pracodawców Transportu Nienormatywnego (OSPTN) – wygrywa europejski konkurs ESTA Awards of Excellence 2023 za najbardziej spektakularny transport powyżej 120 t.
Direct Vision Standard - wymogi bezpieczeństwa dla pojazdów ciężarowych Czy polski przewoźnik ma szansę uzyskać zezwolenie bezpieczeństwa HGV?
ZUS upomina się o przestrzeganie nowych przepisów. Dlaczego kontrole nasiliły się właśnie teraz? W związku z przypadkami nieuczciwych zachowań w firmach transportowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych zdecydował się na podjęcie bardziej stanowczych kroków.
Kongres Move - eksperci o przyszłości elektromobilności w Polsce International Mobility Congress odbywał się podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Dziury w jezdni. Jak ubiegać się o odszkodowanie za zniszczone koło? Odszkodowanie za koła zniszczone na wyrwie w drodze można dostać z ubezpieczenia OC zarządcy drogi lub z własnej polisy autocasco (AC).