Aż 35 879,80 zł odszkodowania za 42 dni przestoju pojazdu!

Movo przestoje

Liczne orzeczenia sądów powszechnych przekonują, że warto dochodzić odszkodowania za zysk utracony przez przedsiębiorcę transportowego w związku z uszkodzeniem pojazdu.

 

Przykładem niech będzie chociażby orzeczenie Sądu Rejonowego w Zgorzelcu (sygn. akt I C 66/13), który ustalił wartość takiego świadczenia na kwotę 35.879,80 zł za 42 dni przestoju !

Stan faktyczny sprawy przedstawiał się w sposób następujący. W wyniku uszkodzenia pojazdu przewoźnik, który pozostawał w stałym stosunku zlecenia nie mógł realizować transportu na rzecz swojego kontrahenta przez okres 42 dni, a tym samym nie osiągnął w tym czasie żadnego przychodu. W związku z tym doznał szkody, którą sam określił jako odpowiadającą utraconemu zyskowi netto i oszacował ją na kwotę 940,00 zł dziennie, co dawało łączną wartość 39.480,00 zł. O wypłatę takiej kwoty wezwał ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkodowego zdarzenia. Zakład ubezpieczeń uznał roszczenie co do zasady, jednakże wypłacił jedynie kwotę 19.740,00 zł, argumentując, iż przedłożona w toku postępowania likwidacyjnego dokumentacja nie pozwalała na ustalenie rozmiarów szkody w pozostałym zakresie. W takiej sytuacji sprawa została skierowana na drogę sądową. W toku postępowania sąd ustalił, iż zysk netto w rzeczywistości był nieco niższy niż ten, który wskazał poszkodowany i wynosił 854,28 zł, a łączna wartość szkody z tego tytułu opiewała na kwotę 35.879,80 zł. W konsekwencji uwzględniając odszkodowanie wypłacone w toku postępowania likwidacyjnego sąd zasądził na rzecz strony powodowej dodatkowo 16.139,80 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz kwotę 2.356,22 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. W ostatecznym rozrachunku przedsiębiorca zrekompensował sobie poniesione straty bez świadczenia jakiekolwiek pracy.

Jak wynika z wyżej opisanego przykładu, odszkodowania za utracony zysk mają realny charakter. Warto więc podjąć starania o kompensację tej szkody, tym bardziej, że koszty związane z prowadzeniem tego rodzaju spraw są niewielkie w stosunku do wartości świadczenia odszkodowawczego, które może uzyskać przedsiębiorca, a ponadto podlegają one zwrotowi od strony przeciwnej.

adw. Konrad Jagiełło
adw. Krzysztof Gronek
MOVO Kancelaria Prawa Transportowego

 

Przeczytaj też:
PEKAES w rodzinie GEODIS. Innova Capital sprzedaje udziały w PEKAES

Spółka Innova Capital ogłosiła sprzedaż wszystkich posiadanych udziałów w firmie PEKAES, będącej operatorem logistycznym.

 

Czy Niemcy zwiększą masę pojazdów ciężarowych z 40 do 44 ton?

Projekt 21 stowarzyszeń przemysłowych i handlowych wydaje się sensowny, gdyż oprócz efektywniejszego transportu mozna znacznie ograniczyć emisję CO2, o co walczy UE.

 

Fulimpex z nowymi ciągnikami siodłowymi DAF XF

Dziesięć ciągników siodłowych DAF FTR 530 przekazano w ub. czwartek firmie Fulimpex.

 

Jak będziemy planować transport za dwa lata i dlaczego warto się do tego przygotować

Litwa oraz Estonia już podjęły decyzję o zaskarżeniu unijnych przepisów dotyczących kierowców zawodowych.

 

Czy przedsiębiorcy wstrzymują zakupy nowych samochodów?

Niemal 25 proc. małych i średnich firm w Polsce zamierza do końca roku ograniczyć do minimum lub całkowicie wstrzymać zakup nowych samochodów.

 

Jak zagraniczne firmy transportowe ratują budżet Niemiec

Niedawno firma BAG przeprowadziła poważną kontrolę kabotażu w Niemczech.

 

Odszkodowanie za utracony zysk nieplanowanym przestojem pojazdu

Odszkodowanie za utracony zysk, czyli kompensacja strat firmy transportowej spowodowanych nieplanowanym przestojem pojazdu.

Niedzielne zakazy dla ciężarówek przywrócone w Niemczech

Na stronie Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej Niemiec została zamieszczona lista landów, w których przywrócono zakazy jazdy dla ciężarówek.

 

Nowe obciążenia dla przewoźników - kosztowny pomysł nowego zarządcy Myta

Krajowy System Poboru Opłat (KSPO) jest od początku lipca zarządzany przez Krajową Administrację Skarbową (KAS).

 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL