Odszkodowanie za przestój - jak wyliczyć jego wartość?

MOVO Kancelaria -Prawa-Transportowego

Odszkodowanie za przestój pojazdu z ubezpieczenia OC sprawcy obejmuje kompensację szkody w postaci wszystkich utraconych korzyści, których przedsiębiorca nie uzyskał, w związku z uszkodzeniem pojazdu i niemożliwością realizacji zleceń transportowych.

 

Tyle teorii. A jak to wygląda w praktyce? Aby w sposób przejrzysty przedstawić istotę tego odszkodowania posłużmy się bardzo uproszczonym przykładem - który z góry zastrzegamy, w różnym stopniu oddaje rzeczywiste koszty związane z prowadzeniem działalności transportowej:

Załóżmy, że uzasadniony czas naprawy uszkodzonego pojazdu wynosi jeden miesiąc, i że w tym okresie przedsiębiorca transportowy zazwyczaj generuje przychód w wysokości 40 000,00 zł, a koszty związane z jego uzyskaniem kształtują się w sposób następujący: 8000,00 zł wynagrodzenie pracownika; 5000,00 zł rata leasingu; 15 000,00 zł koszty paliwa i opłat drogowych. Łączna kwota wszystkich kosztów wynosi więc 28 000,00 zł.

W czasie naprawy pojazdu do kasy przedsiębiorstwa nie wpłyną więc środki finansowe, które mogłyby stanowić przychód w wysokości 40 000,00 zł. Natomiast gdy idzie o wydatki, to przedsiębiorca nadal będzie zobowiązany ponosić stałe koszty prowadzenia działalności, które są niezależne od tego czy pojazd jest w ruchu i "zarabia" czy jest w naprawie i nie generuje żadnego przychodu. W naszym przykładzie będą to koszty wynagrodzenia pracownika (8000,00 zł) i koszty leasingu (5000,00 zł). W czasie przestoju przedsiębiorca nie będzie natomiast ponosić kosztów związanych z ruchem pojazdu tj. zakupu paliwa i opłat drogowych (15 000,00 zł). Przy takim zestawieniu przychodów i kosztów jego uzyskania można przystąpić do ustalenia przybliżonej wartości odszkodowania. Należy jednak zastrzec, że w praktyce możliwe są dwa warianty dotyczące zakresu kompensacji:

Wariant I przewiduje pełną kompensację utraconych korzyści i znajduje solidne uzasadnienie w przepisach prawa odszkodowawczego. Zakłada, że odszkodowanie będzie obejmować wartość przychodu pomniejszoną o wartość kosztów, których przedsiębiorca nie ponosi w czasie naprawy pojazdu (paliwo i opłaty drogowe). Domaganie się ich zwrotu byłoby bowiem nieuzasadnione i niezgodne z zasadą zakazu wzbogacania się kosztem odszkodowania. Dlatego w omawianym przykładzie odszkodowanie powinno wynosić 25 000,00 zł (40 tyś. przychód - 15 tyś. "zaoszczędzone" koszty paliwa i opłat drogowych = 25 tyś. odszkodowanie).

Wariant II to ograniczony zakres kompensacji, który zakłada, że szkodą przedsiębiorcy będzie wyłącznie utracony zysk, czyli przychód pomniejszony o wartość wszystkich kosztów jego uzyskania. W tym przypadku odszkodowanie będzie wynosić 12 000,00 zł (40 tyś. przychód -28 tyś. wartość wszystkich kosztów =12 tyś. odszkodowanie.).

W tym miejscu trzeba przyznać, że sądy rozstrzygając sprawy związane z przestojem często przyjmują II wariant szkody, a co za tym idzie zasądzają odszkodowanie w ograniczonym zakresie. Należy jednak wyjaśnić, że w rzeczywistości taka praktyka nie ma żadnego prawnego uzasadnienia. Na gruncie ogólnego prawa odszkodowawczego obowiązuje bowiem zasada pełnej kompensacji, a art. 361§2 k.c. nakazuje naprawienie szkody nie tylko w zakresie utraconego zysku, ale także w zakresie pozostałych uszczerbków majątkowych, które nastąpiły w majątku poszkodowanego w związku z przestojem spowodowanym uszkodzeniem pojazdu.

Niezależnie od tego, który wariant w danej sprawie przyjmie sąd w obu przypadkach warto jest podjąć starania o odzyskanie utraconych środków finansowych. Postępowanie likwidacyjne i sądowe w tego typu sprawach wymaga jednak fachowej wiedzy i dużego nakładu pracy. Dlatego ich prowadzenie warto powierzyć specjalistom, którzy znają istotę tego postępowania i będą w stanie najlepiej zabezpieczyć interesy poszkodowanego przedsiębiorcy.

Autorzy:
adw. Konrad Jagiełło
adw. Krzysztof Gronek
MOVO Kancelaria Prawa Transportowego

Przeczytaj też:
Odszkodowanie za utracony zysk nieplanowanym przestojem pojazdu

Odszkodowanie za utracony zysk, czyli kompensacja strat firmy transportowej spowodowanych nieplanowanym przestojem pojazdu.

Co to jest SENT i jakich transportów dotyczy?

System SENT to skrót od System Elektronicznego Nadzoru Transportu. Został on stworzony, by rejestrować tzw. towary wrażliwe, czyli, na przykład, paliwo, alkohol, czy tytoń.

 

Nowe obciążenia dla przewoźników - kosztowny pomysł nowego zarządcy Myta

Krajowy System Poboru Opłat (KSPO) jest od początku lipca zarządzany przez Krajową Administrację Skarbową (KAS).

 

Paliwo do ciężarówek bezpośrednio ze spalin

Badacze w Szwajcarii opatentowali nową koncepcję, która zmniejszyłaby emisję CO2 z samochodów ciężarowych o prawie 90%.

 

Ruptela – kolejne ułatwienia dla polskich przewoźników

Ruptela, jeden z liderów rynku telematycznego w Europie, oferujący rozwiązania GPS i szczegółowego monitoringu floty, otwiera swoje biuro w Polsce. Co to oznacza dla polskich klientów?

 

Cztery firmy ubezpieczeniowe otrzymały wezwania od Rzecznika Finansowego

Czterech czołowych ubezpieczycieli - posiadających łącznie ponad 50 procent rynku ubezpieczeń komunikacyjnych - otrzymało wezwania Rzecznika Finansowego o zaniechanie stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.

 

Fixly - aplikacja mobilna ze zleceniami dla kierowców

Ważnym czynnikiem rozwoju branży transportowej w najbliższych latach jest dalszy postęp w zakresie digitalizacji i zamawiania usług online.

 

Wjazd do Grecji - kierowcy ciężarówek muszą się zarejestrować

Od 1 lipca 2020 r. osoby wjeżdżające do Grecji musiały dokonać wstępnej rejestracji online.

 

driveMybox - rusza pierwsza cyfrowa platforma do transportu kontenerów

Start-up z Hamburga specjalizuje się w transporcie kontenerów na samochodach ciężarowych, łącząc w ten sposób wszystkie strony zaangażowane w łańcuch transportowy.

 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL