Naczepa OC

Szkoda z udziałem naczepy - czyje ubezpieczenie OC?

Czyje ubezpieczenie zadziała w razie wypadku z przyczepą? Od 17 lipca niemieckie prawodawstwo zapewni większą jasność przepisów.

 

Jeśli pojazd z przyczepą lub naczepą spowoduje wypadek, odszkodowanie zostanie wypłacone z ubezpieczenia pojazdu ciągnącego. Ta reforma prawna dotyczy zarówno naczep, jak i przyczep kempingowych jadących na wakacje lub małych przyczep ciągniętych przez samochody osobowe. Dzięki nowej regulacji firmy ubezpieczeniowe maja prostsze procedury likwidacji szkód, a jednocześnie zmniejsza się liczba szkód, za które OC przyczepy musi odpowiadać. W praktyce składka OC za przyczepę lub naczepę będzie tańsza.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat kwestia odpowiedzialności była znacznie bardziej skomplikowana: zgodnie z decyzją Federalnego Trybunału Sprawiedliwości ubezpieczenie pojazdu ciągnącego i przyczepy musiało dzielić koszty w razie wypadku. Dla firm ubezpieczeniowych oznaczało to więcej pracy administracyjnej.

Zgodnie z nowym prawem, które weszło w życie 17 lipca 2020 r., ubezpieczyciel naczepy zostanie poproszony o zapłatę odszkodowania tylko wtedy, gdy główna przyczyna wypadku leży po stronie naczepy - np. szkoda wyrządzona pęknięciem opony.