karta kierowcy

Niektóre europejskie państwa członkowskie mają trudności z (terminowym) wydawaniem kart kierowców

Mogą to być karty kierowców, które wymagają odnowienia lub wymiany z powodu awarii, albo zostały zgubione lub skradzione. 

 

W związku z tym KE doradzała kierowcom, państwom członkowskim i organom ścigania, jak sobie z tym poradzić:

Zaleca się, aby państwa członkowskie dostarczyły kartę jak najszybciej po otrzymaniu wniosku. KE uważa 45-dniowy termin za możliwy do przyjęcia w świetle obecnych okoliczności, Jednak okres prawny wynosi 15 dni. Zaleca się, aby w miarę możliwości korzystać z aplikacji cyfrowych do składania wniosków. Zaś organom kontrolującym zaleca się uwzględnienie bieżących wyjątkowych okoliczności podczas przeprowadzania kontroli zgodności z przepisami dotyczącymi tachografów.

KE zwróciła się do służb kontrolnych, aby te uwzględniły podczas przeprowadzanych kontroli wyjątkowe okoliczności w związku z COVID-19, w których kierowca przez dłuższy czas niż przewidziany w rozporządzeniu może nie dysponować nową kartą. Natomiast nie może to doprowadzić naruszenia przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku – w tym celu należy zachować odpowiednie zasady.

Jak postępować, gdy wyrobienie/wydanie karty się opóźnia?

Tutaj przepisy jasno określają postępowanie. Kierowca stosując się do zasad może do 15 dni kontynuować swoją pracę.

Kierowca sporządza dwa wydruki z tachografu dziennie:
- na początku trasy drukuje dane pojazdu oraz uzupełnia informacje o kierującym (nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy wraz z datami ważności, podpis);
- na końcu trasy sporządza wydruk dzienny, zapisuje wszystkie okresy aktywności, które nie zostały zarejestrowane przez tachograf oraz zaznacza na tym dokumencie dane umożliwiające identyfikację kierowcy (nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy), wraz ze swoim podpisem;
- Wymienione wyżej wydruki kierowca przechowuje przez 28 dni (+dzień bieżący) i okazuje w razie kontroli, następnie przekazuje je do firmy, w której jest zatrudniony;
- Do maksymalnie 7 dni kalendarzowych po utracie karty należy złożyć wniosek o wyrobienie nowej (Wytwórnia ma na wyrobienie nowej karty osiem dni roboczych od dnia otrzymania wniosku).
- Uwaga! Preferowana metoda składania wniosków w formie on-line – przyspiesza ona realizację wniosku. W Polsce możliwa jest m. in. z użyciem profilu zaufanego. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie: https://info-car.pl/new/tachograf
- W przypadku uszkodzenia karty, należy ją zwrócić do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych;
- W przypadku kradzieży karty należy dodatkowo zgłosić ten fakt do właściwego organu (Policja).

Postępowanie wg. zaleceń KE, jeśli ze względu na COVID-19 realizacja wniosku o nową kartę się przedłuża: Kierowca powinien zachować dowód złożenia wniosku o wydanie nowej/zastępczej karty oraz w dalszym ciągu rejestrować swoje zdarzenia na wydrukach zgodnie z regułami powyżej.

Karta kierowcy traci ważność

Kierowca zgodnie z przepisami powinien odpowiednio wcześniej wystąpić o wyrobienie nowej karty kierowcy. Dokładniej kierowca powinien najpóźniej złożyć wniosek 15 dni roboczych przed upływem ważności karty. Wnioski można składać wcześniej, aczkolwiek rozsądnym terminem jest składanie wniosku o wyrobienie nowej karty nie wcześniej niż 2 miesiące przed końcem jej ważności.

Ważne! Zgodnie z obecnymi przepisami kierowca nie może prowadzić, jeśli jego karta straciła ważność, a nie otrzymał jeszcze nowej. Jest to zakwalifikowane jako Najpoważniejsze Naruszenie z karą 500 zł dla kierowcy, 2000 zł dla przedsiębiorcy oraz 500 zł dla osoby zarządzającej.

Zgodnie z zaleceniami KE kierowca w wyjątkowej sytuacji, jeśli dotrzymał terminów (złożył przez Internet wniosek o wyrobienie nowej karty maksymalnie 15 dni roboczych przed utratą jej ważności) może w dalszym ciągu kontynuować pracę pod warunkiem, że w razie kontroli okaże dowód złożenia wniosku o wymianę karty, swoją dotychczasową kartę oraz będzie dokumentował swoje czynności na wydrukach – tak jak opisano to wyżej).

Uwaga! Zalecenia KE nie maja wiążącej mocy prawnej, ale są dokumentem, na który można się powołać w razie podbramkowej sytuacji. Dotyczą one wyłącznie sytuacji złożenia wniosku przez internet:

- Poproś o nową kartę jak najszybciej, nie później niż 15 dni przed datą wygaśnięcia, ale najlepiej wcześniej.
- Po drodze w trasę zabierz ze sobą wygasłą kartę i dowód żądania nowej karty.
- Wydrukuj szczegóły podróży na początku i na końcu podróży, podając: imię i nazwisko, numer karty kierowcy lub numer prawa jazdy i podpis;
- Zapisz na wydrukach czasy innych czynności, czas dostępności oraz przerwy / odpoczynek, i upewnij się, że wydruki są obecne podczas kontroli (przynajmniej przez 28 dni.

Czy opóźnienia dotyczą także wyrabiania kart w Polsce? Tak, zgodnie z informacją zawartą na oficjalnej stronie w Polsce również istnieje możliwość wydłużenia terminów realizacji wydawania kart do tachografów.

Żródło: OCRK/inf. własna

 

Przeczytaj też:
Młody kierowca z naruszeniami czasu pracy Od niedawna wykonywał zawód kierowcy na trasach międzynarodowych. To coraz częstsze tłumaczenie, które słyszą od kierowców wielkopolscy inspektorzy.
Dzień po przeglądzie rejestracyjnym zatrzymany dowód Dzień po obowiązkowym przeglądzie technicznym zestaw wyglądał tak, jakby latami nie przeszedł w ogóle żadnego przeglądu.
Na trzysta ciężarówek tylko jedna zatrzymana. Wspólna akcja ITD i niemieckiej policji Sposoby manipulacji w tachografach, kontrola i ich wykrywanie były głównym tematem wspólnych warsztatów lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego i Policji z Brandenburgii.
Lepiej bez karty, czy wykroczenia z kartą? Kierowca litewskiej ciężarówki od prawie miesiąca jeździł bez karty kierowcy, ponieważ jego karta utraciła ważność.
Dynamiczne kontrole ciężarówek na A4 W ubiegłą środę na dolnośląskim odcinku autostrady A4 pomiędzy zjazdem do miejscowości Kąty Wrocławskie, a zjazdem do Strzegomia, przeprowadzono akcję dynamicznych kontroli kierowców samochodów ciężarowych.
Antena DSRC - co oznacza dla kierowców ciężarówek? W dniu 14 lutego br. zachodniopomorscy inspektorzy na autostradzie A6 przeprowadzali kontrole drogowe z użyciem anteny DSRC.
Skradzione zestawy ciężarowe na Dolnym Śląsku W dniu 8 lutego inspektorzy z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej ITD patrolując ulice Kłodzka zatrzymali do kontroli dwa zestawy ciężarowe, co do których mieli podejrzenie, iż mogą być przedmiotem przestępstwa.
Bus bez ładunku ważył więcej, niż jego dopuszczalna masa całkowita Solidny ciężarowy Mercedes-Benz Vario z czterolitrowym silnikiem Diesla został zarejestrowany z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 t.
Ciężarówka jadąca pod prąd wywołuje panikę wśród kierowców Do niecodziennego zdarzenia doszło na ulicy w Wiedniu. Kierowca jadący pod prąd spowodował zamieszanie w porannym ruchu.