wjazd do Francji

Zaświadczenie o celu podróży wymagane na wjazd do Francji również od kierowców ciężarówek

Osoby, które muszą przyjechać do Francji, będą musiały zaopatrzyć się w specjalne zaświadczenie dotyczące ruchu międzynarodowego.

 

Od podróżnych przyjeżdżających z innego kraju do Francji, od środy, 8 kwietnia wymagane będzie zaświadczenie z podanym w nim celu podróży. Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych udostępniło trzy formularze zaświadczenia, dostępne również w języku angielskim dla:

1. osób podróżujących z innego kraju do Francji – Wersja EN   Wersja FR

 

Rozporządzenie dotyczy również kierowców ciężarówek

Według ministerstwa załoga statków lub samolotów musi również okazać paszport przy wjeździe. Wymóg ten dotyczył również transportu towarów, na przykład dla kierowców ciężarówek wjeżdżających do Francji. Formularz jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa w języku angielskim i francuskim. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że paszport musi być również przedstawiony do tranzytu przez Francję.

Istnieje odrębny punkt dotyczący transportu towarów: "Transporters de marchandises, dont les marins". Jednak nadal nie jest pewne, czy kierowcy ciężarówek w transgranicznym transporcie drogowym zawsze muszą pokazać wypełnione zaświadczenia, czy też są jakieś wyjątki. Zatem lepiej je mieć przy sobie.

Przy wjeździe z obcego kraju na teren francuskich terytoriów zależnych, podróżny przejdzie kontrolę sanitarną, która może pociągnąć za sobą poddanie kwarantannie.

Dwa pierwsze formularze zawierają trzy profile podróżnego:

– obywatel krajów trzecich

– obywatel UE i Wielkiej Brytanii, Islandii, Księstwa Liechtensteinu, Norwegii, Andory, Monako, Szwajcarii, San Marino i Watykanu

– obywatel Francji

Podróżni odpowiadający dwóm pierwszym przypadkom, aby móc wjechać na terytorium Francji muszą spełniać jeden z następujących warunków: posiadać miejsce podstawowego zamieszkania we Francji, podróżować w celu dołączenia do rodziny, być pracownikiem służby zdrowia walczącym z epidemią Covid-19, być przewoźnikiem towarów, w tym marynarzem, być członkiem załogi rejsu pasażerskiego lub towarowego udającym się do bazy wylotu, być pracownikiem misji dyplomatycznej lub międzynarodowej organizacji, albo pracownikiem przygranicznym przy wewnętrznych granicach lądowych.

Obywatele Francji mogą wrócić do kraju bez podawania powodu. Natomiast osoby podróżujące z Francji do francuskich terytoriów zależnych muszą na zaświadczeniu zaznaczyć jeden z trzech dozwolonych motywów podróży, a mianowicie: bardzo ważny powód osobisty lub rodzinny, nagły powód dotyczący zdrowia, powód zawodowy niecierpiący zwłoki.

Zaświadczenie należy okazać podczas kontroli granicznej: na zewnętrznych granicach Francji (połączenia lotnicze, lądowe, morskie i kolejowe), na granicach wewnętrznych Francji.

Część do wypełnienia przez podróżnego:

Ja niżej podpisany/(a):

Pani/Pan

Obywatelstwo:

Zamieszkały/(a):

Zaświadczam, że powód mojej podróży odpowiada jednemu z następujących przypadków (zaznaczyć odpowiedni):

Obywatel jednego z krajów UE (i Wielkiej Brytanii, Islandii, Księstwa Liechtensteinu, Norwegii, Andory, Monako, Szwajcarii, San Marino, Watykanu).

– osoba posiadająca podstawowe miejsce zamieszkania we Francji, jak również miejsce zamieszkania jej małżonka i dzieci

– osoba podróżująca w celu powrotu do podstawowego miejsca zamieszkania i dołączenia do rodziny

– pracownik służby zdrowia walczący z epidemią Covid-19

– przewoźnik towarów, w tym marynarz

– członek załogi rejsu pasażerskiego lub towarowego udający się do bazy wylotu

– pracowniki misji dyplomatycznej i konsularnej lub międzynarodowej organizacji mającej siedzibę lub biuro we Francji, posiadający prawo pobytu lub wizę D

– pracownik przygraniczny przy wewnętrznych granicach lądowych.

Sporządzono w…   dnia…

Podpis

 

Źródło: www.interieur.gouv.fr